تربیت
Tarbiat.Org

جنگ و جهاد در قرآن
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

شناسه کتاب

﴿ صفحه 2﴾
جنگ و جهاد در قرآن
مؤلف: آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی
ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
چاپ: نگارش
نوبت و تاریخ چاپ: چهارم، تابستان 1394
شمارگان : 2000
قیمت: 10000 تومان
دفتر مرکز پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38
تلفن و نمابر: 37742326-025
كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است
شابك 2-007-411-964
﴿ صفحه 9﴾