تربیت
Tarbiat.Org

ماه رجب، ماه یگانه شدن با خدا
اصغر طاهرزاده

مقدمه ناشر

بحث «ماه رجب، ماه یگانگى با خدا»؛ سخنرانى استاد طاهرزاده در جمع برادران و خواهرانى است كه مایل بودند با آگاهى بیشتر نسبت به مقام ماه رجب و آداب و اذكار آن ماه، نهایت استفاده را از این ماه عظیم الهى ببرند.
در این بحث سعى شده ابتدا جایگاه ماه رجب در متون روایى، خوب تبیین شود و سپس جایگاه اذكار و اعمال این ماه در سلوك یك انسان سالك مشخص گردد، تا مؤمنین دانسته و آگاهانه نسبت به آن اعمال برخورد كنند و صرفاً مشغول آداب قالبى آن ماه نگردند.
در این بحث روشن شده است، چگونه انسان به شخصیتى مى رسد كه در روز قیامت به عنوان «رجبیون»
شناخته مى شود؟ و چگونه خداوند شرایط صعود انسان را در ماه رجب فراهم نموده است؟ و چگونه مى شود كه یك ماه، ظرفیت یگانه شدن با خدا را براى انسان فراهم نماید و
فلسفه این كه ماه رجب، ماه حرام الهى قرار گرفته است چیست و چگونه مى شود مقام غیبى ماه رجب را در خود احیاء و سپس كشف كرد؟ و چرا از یك جهت در روایت مى فرماید: ماه رجب، ماه خدا است و از یك جهت مى فرماید: ماه رجب، ماه امیرالمؤمنین «علیه السلام» است؟ و در آخر، با چند توصیه براى هرچه بیشتر بهره بردن از ماه رجب، بحث به اتمام مى رسد.
انتشارات لُبّ المیزان امید دارد كه از این طریق توانسته باشد قدمى در هرچه بیشتر بهره بردن مؤمنین و مؤمنات برداشته و إن شاء الله وسیله احیاء بیش از پیش معارف و اخلاق اسلامى را در جامعه فراهم كرده باشد.
انتشارات لُبّ المیزان‏

بسم الله الرحمن الرحیم‏

حلول ماه مبارك رجب را تبریك عرض مى كنیم و ضمن سلام به مقام تكوینى ماه رجب، عاجزانه از خدا مى خواهیم مرحمتى بفرماید كه ما از نعمت ها و رحمت هاى این ماه محروم نشویم.