تربیت
Tarbiat.Org

معاد؛ بازگشت به جدّی‌ترین زندگی
اصغر طاهرزاده

فشار قبر، شروع سیر کمالی مؤمن

پیامبر خدا(ص) می‌فرمایند:
‌«إنّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنازِلِ الآخِرَةِ فَإِنْ نَجا مِنْهُ فَما بَعْدَه أیْسَرُ مِنْهُ وَ إنْ لَمْ یَنْجَحْ مِنه فَما بَعْدَه لَیْسَ أقَلَّ مِنْهُ»(97)
قبر اولین منزل از منازل آخرت است، ‌اگر انسان از این منزل نجات پیدا كرد منازل بعدی از آن آسان‌تر خواهد بود و اگر از این منزل نجات پیدا نكرد منازل بعد از آن، كمتر از آن نیست.
این روایت پر رمز و راز ما را متوجه می‌كند كه كسانی در برزخ سیر به‌سوی كمال دارند و كسانی هم همواره بر عذابشان افزوده می‌شود و مسلم آن‌هایی رو به سوی كمال دارند كه در تثبیت ایمان و در عمل صالح كوشیده‌اند و لذا نه تنها سختی‌های برزخ آن‌ها را به عقب نمی‌راند بلكه وسیله طهارت آنها می‌گردد و نیز ما را متوجه می‌كند كه انسان در سیر خود به سوی حضرت حق، ‌منازل و عوالمی را در پیش دارد ولی این سیر كار آسانی نیست، بلكه باید انسان در اصلاح عقیده و عمل خود جدیّت به خرج دهد و گرنه نه‌تنها از عذاب‌های برزخی بیرون نمی‌آید بلكه آن عذاب‌ها همچنان بیشتر می‌شود. و نیز از این روایت معلوم می‌شود كه با نجات یافتن از مشكلات برزخ كه اصل مشكلات است، ‌باز مشكلاتی در پیش است و هر عالَمی و هر منزلی از منازل آخرت، خطرات مخصوصی دارد كه انسان باید پس از فشارهای آن عالَم و تطهیر شدن، از آن بگذرد. چیزی كه هست نجات یافتن از مشكلات عوالم بعدی برای كسی كه از خطرات برزخ نجات یافته آسان‌تر است.