تربیت
Tarbiat.Org

مبانی معرفتی مهدویت
اصغر طاهرزاده

مقدمه ناشر

باسمه تعالی
وجود مقدس حضرت حجت(عج) آن‌چنان پر رمز و راز است كه هرگز نمی‌توان در شناخت او به یك منظر بسنده كرد، هزاران نگاه نیاز است تا شمه‌ای از آن حقیقتِ «واسطة فیض بین ارض و سماء» را بتوان نگریست و به مقام افتخارآمیز شناخت حجت خدا وارد گشت و امیدوار مژدة آن ذوات مقدس بود كه برای عارفانِ به حقشان، بركات زیادی را قائل‌اند.
در سلسله بحث‌های استادطاهرزاده درباره حضرت‌حجت(عج) تلاش شده تا آن‌جا كه ممكن است در این وادی تلاش شود و خواننده تا حدّی به عظمت چنین وجودی در هستی پی ببرد و سعی كند در راستای شناخت امام‌زمان(عج) نهایت تلاش را بنماید و با اطلاعات سطحی موضوع شناخت امام(ع) را تقلیل ندهد،دراین كتاب تا آن‌جاكه ممكن بوده تلاش شده از خلال نصوص و روایات و با تبیین مبانی كلامی و عرفانی آن‌ها، پیام روایات روشن شود.
در این كتاب كه اولین كتاب از سلسله بحث‌های استاد دررابطه بامباحث مهدویت است مباحث زیر را خدمتتان عرضه می‌داریم:
1- امام‌زمان(عج)، قلب عالَم هستی؛ در این بحث سعی شده خوانندة محترم تصور صحیحی از وجود مقام آن حضرت(ع) در هستی، به‌دست آورد.
2- نحوة حضور حضرت حجت(عج) در هستی؛ در این بحث خوانندة محترم متوجه دلایل عقلی وجود حضرت‌حجت(عج) و نحوة حضور آن حضرت در هستی می‌شود.
3- نحوة ظهور حضرت‌حجت(عج)؛ در این بحث علاوه بر توجه به دلیلی عقلی دیگر بر وجود حضرت حجت(عج) به معنی ظهور توجه شده است.
4- مقام و تأثیر حضرت حجت(عج)؛ در این بحث نقش و حضور فعّال حضرت در زمان غیبت مورد بررسی قرار گرفته است.
5- امام‌زمان(عج)، مرشدِ سالكان حقیقی؛ در این بحث مقام وِلایی حضرت مدّ نظر قرار گرفته و این‌كه شناخت امام(ع) خودبه‌خود یك نحوه سلوك و سیر به‌سوی حقایق عالمِ غیب را به همراه دارد.
امید است توانسته باشیم در شناخت وجود مقدسی كه مقصد انبیاء و اولیاء بوده است گامی برداشته باشیم و بدانیم وقتی به ما دستور شناخت آن مقام داده شده است پس در راستای شناخت صحیح آن حضرت باید نهایت تلاش را انجام داد، چراكه اگر تصور ما صحیح شد، مسلم مسئله را تصدیق خواهیم كرد، آن‌هم به همان صورتی كه واقع است.
نكته‌ای كه توجه به آن در طول مباحث مطرح شده در این كتاب، لازم است مدّ نظر قرار گیرد دقت به نكاتی است كه به ظاهر در مباحث مختلف تكرار شده‌است، در حالی كه اگر با دقت، آن موضوعِ به ظاهر تكراری را مدّ نظر قرار دهید، آن موضوع، مقدمه قرار گرفته تا نتیجة جدیدی به مبحث قبلی اضافه شود.
انتشارات لُبّ المیزان