تربیت
Tarbiat.Org

زن، آن‌گونه که باید باشد (زن - خانواده - بحران)
اصغر طاهرزاده

مقدمه

باسمه تعالی
1- كتابی كه در پیش رو دارید، مجموعه‌ی چند سخنرانی از استاد طاهرزاده است كه در آن‌ها از زوایای مختلف موضوع زن و خانواده مورد بررسی قرار گرفته، به اضافه‌ی مجموعه‌ی سؤال و جواب‌هایی كه در مورد ازدواج از ایشان شده است.
چون معتقدیم موضوع زن و خانواده و ازدواج، موضوعات بسیار حساسی است كه باید با تعریف درست با آن‌ها برخورد كرد، بر آن شدیم تا مباحث را به صورت كتاب در اختیار عزیزان قرار دهیم.
2- سخنران محترم موضوع زن و خانواده را در آینه‌ی جهان معاصر بررسی كرده و معتقد است در شرایط جدید نمی توان با تعریفی كه در گذشته از زن و خانواده داشتیم با آن‌ها برخورد كرد و اساساً باید موضوع باز خوانی شود، وگرنه بحران خانواده همچنان باقی می ماند. لازم است عزیزان با دقت كامل مطالب را دنبال بفرمایند تا تصور نكنند دیگر كار از كار گذشته است و باید تسلیم وضع موجود شد و یا اصرار داشته باشند همسرانشان باید مثل مادر و مادر بزرگانشان عمل كنند.
3- با این‌كه موضوعات بحث شده بیشتر مربوط به زنان است ولی گویا به همان اندازه كه زنان باید در شرایط جدید تعریف درستی از خود داشته باشند تا تعریف فرهنگ مدرنیته از زن بر روح و روان آن ها غالب نشود، مردان نیز باید متوجه باشند در شرایط جدید ضروری است موقعیت زنان را درست ارزیابی كنند وگرنه یا هنوز چشم در گذشته‌ای دارند كه قابل برگشت نیست و یا چیزی را درباره‌ی زنان می‌پذیرند كه فرهنگ ظلمانیِ مدرنیته بر آن‌ها تحمیل كرده است و لذا پیشنهاد می‌كنیم آقایان نیز مباحث كتاب را با حساسیت كامل دنبال فرمایید.
4- نقطه ضعفی كه در بعضی از خواهران و برادران متدین به چشم می‌خورد، نشناختن جایگاه لذات حلال با محرم خود است، به طوری كه با روحیه‌ای مقدس مآبانه نسبت به آن بی‌توجه هستند.
در این كتاب سعی شده است آفات چنین روحیه‌ای بررسی و تحلیل شود و این كه اگر موضوع درست دیده شود نه تنها هیچ تنافی با سلوك دینی ندارد، بلكه موجب نشاط در انجام واجبات نیز می‌شود.
5- در بحث «ازدواج؛ تولدی دیگر» استاد به سؤالاتی جواب داده‌اند كه عموماً خواهران و برادران در ابتدای زندگی با آن‌ها روبه‌رو هستند، كه اگر درست با آن سؤالات برخورد كنند و جواب درستی بگیرند، منجر به تصمیماتی نمی شود كه بعد از سال‌ها از انجام آن تصمیمات پشیمان باشند.
6- زیبایی «خدمت» به جای «قدرت» از نكات دقیقی است كه كتاب در بحث «زن؛ قدرت یا خدمت؟» بدان پرداخته تا حجابِ «ارادة معطوف به قدرت» كه شاخصه‌ی‌ فرهنگ غربی است، جایگاه حساس زن را نادیده نگیرد و ما از بصیرت بزرگی كه باید نسبت به زنان در نظام هستی داشته باشیم محجوب گردیم، بصیرتی که رسول خدا(ص) در سخن خود ما را بدان آگاه كردند که؛ «حُبِّبَ إِلَیَّ مِنَ الدُّنْیَا ثَلَاثٌ، النِّسَاءُ وَ الطِّیبُ وَ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلَاةِ»(1) محبت سه چیز از دنیا به قلب من افتاده است، زنان، عطر و قرار داده شده است نور چشم من در نماز.
7- از نكاتی كه متأسفانه دشمنان دانا و دوستان نادان به آن دامن می‌زنند موضوع عدم مشورت با زنان است، و روایاتی را نیز به عنوان نمونه مطرح می‌كنند. استاد در بحث «مشورت با زنان» با دعوت ما به آیات قرآن و تدبّر در آن‌ها، ابتدا به خوبی روشن می‌كنند، محال است از نظر ارزش و رسیدن به كمال، ذره‌ای بین زن و مرد تفاوت باشد و سپس به جایگاه روایات پرداخته‌اند تا معلوم شود اگر خاستگاه روایات درست روشن گردد نه تنها كوچك‌ترین تحقیری در آن‌ها برای زنان نخواهد بود، بلكه برعكس آن روایات حساسیت جایگاه زنان را برای داشتن بستری مناسب در امر تربیتِ فرزند مدّ نظر دارند.
8- در بحث «عوامل بحران خانواده و راه برون‌رفت از آن» سعی شده با دقت در مشكلاتی كه فرهنگ مدرنیته برای خانواده ایجاد كرده، ابتدا موضوع موشكافی شود سپس با نقد پیشنهادهایی كه بدون در نظر گرفتن آفات فرهنگ مدرنیته، می خواهند نظام خانوادة از دست رفته را به آن برگردانند، احیاء خانواده را با عبور از مدرنیته مدّ نظر قرار دهد.
9- اگر بدانیم که زنان در تعیین شخصیت و سرنوشت جامعه نقش اساسی دارند و هرگونه اخلاق و منش و شخصیتی پیدا کنند، تأثیر مستقیم و ماندگار بر فرزندان و همسرانشان می‌گذارند، زن و مرد دست به دست هم می‌دهیم تا برای رسیدنِ جامعه به افق‌های متعالی، نسبت به جایگاه زنان نهایت هوشیاری را به صحنه آوریم.
امید است این کتاب قدمی در راستای فهم جایگاه زن و خانواده باشد. إن‌شاءالله
گروه فرهنگی المیزان