تربیت
Tarbiat.Org

هنر مردن
اصغر طاهرزاده

حاکمیت بر مرگ و زندگی

وقتی انسان توانست ماوراء زمان و زمین و با توجه به روح بیکرانه‌ی خود زندگی کند عملاً به مرحله‌ای می‌رسد که مرگ و زندگی برایش مساوی خواهد بود، در آن حالت است که نفس امّاره قدرت تسخیر انسان را ندارد و انسان به حیات قانع‌كننده‌ای دست می‌یابد که دیگر دلش گرفتار رنج مرگ نیست و به‌خوبی متوجه خواهد شد که مرگ و زندگی از پایه و بُن یكی هستند و اوست که در ذات خود یک حقیقت ماندنی است و در حال گذشتن از منازل متفاوت این ماندن. چنین انسانی در دنیا با نشاط کامل و در فضای حكیمانه‌ای زندگی می‌كند، همواره آماده است بدون هیچ بیمی از مرگ، با آرامش درونی، زندگی دنیایی را رها كند. چنین كسی بر مرگ و زندگی فرمان می‌راند و در نتیجه هم خوب زندگی می‌كند و هم خوب می‌میرد.
معجزه‌ی بزرگ انبیاء پرورش انسان‌هایی بود که بتوانند زندگی خود را هم‌اکنون در افقی بالاتر از زندگی زمینی صعود دهند و با زندگی در آن افق که زندگی با حقایق است دیگر روزمرگی‌ها را زندگی به حساب نیاورند، چنین انسان‌هایی تا ابدیتِ خود اوج گرفته‌اند و هم‌اکنون در بهشت‌هایی زندگی می‌كنند که «عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ»؛(7) به وسعتی که همه‌ی زمین و آسمان در آن جای می‌گیرد، این‌جاست كه باید تأكید كرد، چشم بستن از مرگ، مرگ را از بین نمی‌برد، بلكه سبب بد مردن خواهد شد، همچنان‌كه سبب بد زندگی‌كردن می‌شود.
انبیاء(ع) آمدند تا انسان از نظارت بر مرگ غافل نباشد و مواظب باشد تا «یاد مرگ» نمیرد. آری؛ پیامبران آمدند تا نگذارند «یاد مرگ» بمیرد، به ما تذکر دادند: «وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن یَأْتِیَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ»؛(8) ای مؤمنین! قبل از آن‌که مرگ به سراغتان آید، از آنچه به شما رسیده انفاق کنید.
همیشه یكی از اعتراض‌های اهل دنیا به افراد مذهبی و در اصل به پیامبران این است كه چرا با طرح‌كردن مرگ و توجه به مرگ، شادی امروزین ما را از ما می‌گیرید. به پیامبران می‌گفتند: ممكن است شما خودتان از زندگیِ همراه با یاد مرگ راضی باشید و زندگی خود را در کنار توجه به مرگ بگذرانید، ولی ما این نوع زندگی را نحس و بد می‌دانیم چون نمی‌گذارد شادمانه زندگی كنیم. به گفته‌ی مولوی:
قوم گفتند ار شما سَعدِ خودیتْنحس مایید و ضدیت و مُرتدیت

جان ما فارغ بُد از اندیشه‌هادر غم افكندید ما را و عَنا

طوطی نُقل و شكر بودیم مامرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما

به پیامبران گفتند: «مرغ مرگ‌اندیش گشتیم از شما» بدون توجه به مرگ، خوش می‌گذراندیم، حال با طرح مرگ آن نوع خوش‌گذرانی و بی‌خیالی را از دست داده‌ا‌یم، شما ما را متوجه آینده‌ای کردید که باید دائماً امکان هر نوع عذابی را برای خود بدهیم و ما این حرکت شما را برای زندگی خود نحس می‌دانیم و آن را به فال بد می‌گیریم.
هر كجا اندر جهان فال بدی استهر كجا مَسخی، نكالی، مأخذی است

در مثالِ قصه و فال شماستدر غم‌انگیزی شما را مشتهاست

تا شما پیام نیاورده بودید، اصلاً بشر به خوب و بد تقسیم نشده بود، همگی كارهای همدیگر را تأیید می‌كردند و دوگانگی و حق و باطل در میان نبود، و لذا كسی غمِ باطل‌بودن نداشت تا احساس خطر کند.
انبیاء گفتند: فـــال زشت و بـداز میــان جانـتـــان دارد مدد

گر تو جایی خفته باشی با خطراژدها در قصد تو از سوی سر

مهربـــــانی مر تو را آگاه كردكه بِجَه زود، ارنه اژدرهات خَورد

تو بــگویی فـال بد چون می‌زنـی؟فال چه؟ برجه، ببین در روشنی

انبیاء خطری را كه آرام‌‌آرام تمام وجود انسان گرفتارِ کفر را فرا می‌گیرد گوشزد می‌كنند ولی انسان‌های گرفتار کفر به آن‌ها می‌گویند چرا ما را از این خطر آگاه كردید و نشاطمان را به هم زدید؟! نشاط به هم زدن یعنی چه؟! نگاه كن خودت ببین چه خطری در پیش داری. انبیاء می‌گویند:
از میــان فال بد من خود تو رامی‌رهانـم، می‌برم سوی سرا

چون نبی آگه‌كننده است از نهانكو بدید آنچه ندید اهل جهان

پس توجه به مرگ یك شعور برتر می‌خواهد و انبیاء(ع) كه از چنین شعوری برخوردارند، از ما می‌خواهند چنین بصیرتی را به دست آوریم و آن را حفظ کنیم تا گرفتار آرزوهای محدود و وَهمی دنیایی نگردیم.
مسجد مهمان‌کُش
در راستای آن که باید زندگی را ماوراء مرگ بشناسیم و از آن دیدگاه با آن برخورد کنیم، مولوی داستان مسجد مهمان‌كُش را در مثنوی مطرح می‌کند. او در این داستانِ بلند در راستای تحلیل صحیح از مرگ برای خوب‌زندگی‌كردن، نكات ارزنده‌ای را به بشریت هدیه كرده است و كسی كه دغدغه‌ی درست‌‌فهمیدن زندگی را دارد، می‌تواند از نكات این داستان استفاده‌های خوبی ببرد که بنده خلاصه‌ی آن‌را عرض می‌كنم، به امید آن که زوایای خوبی در درست زندگی كردن به ما ارائه ‌دهد. می‌گوید:
یك حكایت گوش كن ای نیك پیمسجدی بُد بر كنار شهر ری

هیچ كس در وی نخفتی شب ز بیمكه نه فرزندش شدی آن شب یتیم

هر كسی گفتی كه پریانند تُنداندر او مهمان‌كشان با تیغ كُند

در مورد رمز كشته‌شدن مهمانان در آن مسجد شایعاتی بر سر زبان‌ها بود، عده‌ای می‌گفتند: جنّیان بدون آن‌كه با تیغ سر ببرند، آن مهمانان را می‌كشند.
آن دگر گفتی كه سحر است و طلسمكین رصد باشد عدوّ جان و خصم

و عده‌ای هم می‌گفتند: كه با هنرِ سحر و جادو، جان‌های مهمانان گرفته می‌شود. بالأخره در چنین فضایی كه شهرت مهمان‌كشی آن مسجد به همه جا رسیده بود:

تا یكی مهمان درآمد وقت شبكو شنیده بود آن صیتِ عجب

گفت: كم گیرم سرو اشكمبه‌ایرفته گیر از گنج جان، یك حبّه‌ای

عمده تفاوت در همین موضع‌گیری نسبت به مرگ و زندگی است كه این فرد جدید نسبت به قبلی‌ها داشت كه گفت: گیرم اصلاً این تن را نداشتم و از گنج جان یك حبه‌ای كم بشود، مگر چه می‌شود؟ گفت:
صورت تن گو برو من كیستمنقش، كم ناید چو من باقیستم

اگر صورتِ تن برود، جان من كه یك حقیقت باقی است كه نمی‌رود.
چون تمنّوا موت گفت: ای صادقینصادقم، جان را بر افشانم برین

خدا فرمود: اگر در دوستی خدا صادقید، تمنای مرگ كنید، حالا من می‌خواهم به جهت اثبات دوستی‌ام به حق، جانم را بدهم و لذا مرا از مرگ نترسانید.
قوم گفتندش كه هین این‌جا مَخسبتا نكوبد جان ستانت همچو كسب

كه غریبی و نمی‌دانی ز حالكاندر این‌جا هر كه خفت، آمد زوال

مردم آن شهر به او گفتند: این‌جا نخواب وگرنه مثل تفاله كنجد که وقتی روغنش را گرفته باشند به آن «كسب» می‌گویند، جانت گرفته می‌شود و استثناء هم ندارد. مردم آن مرد را از مرگی می‌ترساندند كه برای او ترس‌آور نبود و رمز موفقیت آن مردِ غریب در برخورد با این مسئله‌ی دنیایی یعنی مرگ، همین نوع موضع‌گیری خاصش بود.
گفت او: ای ناصحان! من بی‌ندماز جهانِ زندگی سیر آمدم

منبلی‌ام، زخم‌جو و زخم‌خواهعافیت كم‌جوی از منبل به راه

من مثل آن منبلی هستم كه اگر هر روز چند زخم چاقو نخورم، اصلاً راحت نیست.
مرگ شیرین گشت و نَقلم زین سراچون قفس هِشتن، پریدن مرغ را

من مثل كاری كه مرغ می‌كند و قفس را می‌گذارد و می‌پرد، مرگ را می‌بینم.
آن قفس كه هست عین باغْ درمرغ می‌بیند گلستان و شجر

مثل یك قفسی كه در وسط باغی است و اطراف آن هم مرغ‌ها آزاد در حال خواندنِ قصه و سرود آزادی خویشند.
جمع مرغان از برون گِرد قفسخوش همی خوانند ز آزادی قصص

مرغ را اندر قفس، زان سبزه‌زارنه خودش مانده است، نه صبر و قرار

سر ز هر سوراخ بیرون می‌كندتا بود كین بند از پا بركند

حال اگر چنین مرغی را در چنین حالتی از قفس آزاد کنند چه خدمتی به او كرده‌اند؟
چون دل و جانش چنین بیرون بودآن قفس را درگشایی، چون بود؟

در واقع می‌گوید: شما نوع تحلیل‌تان از مرگ، غیر از تحلیلی است که من از مرگ دارم، شما از ترس مرگ هر روز می‌میرید، برعکس آن مرغ که خود را در میان قفسی می‌داند که در وسط باغ است، شما مرگ را رها شدن مرغ از قفسی می‌دانید كه اطرافش را گربه‌های عربده‌جو احاطه كرده‌اند و لذا این مرگ برایتان جانكاه است، و آرزو می‌کنید که نه در یک قفس بلکه در صد قفس باشید.
نه چنان مرغِ قفس در آن دهانگِرد بر گِردش به حلقه گربكان

كی بود او را در این خوف و حزنآرزوی از قفس بیرون شدن؟

او همی خواهد كزین ناخوش حصصصد قفس باشد به گرد این قفس

وقتی انسان آزادشدن خود از قفس تن را چنین دید كه با بیرون آمدن از آن با انواع سختی‌ها و هلاكت‌ها روبه‌رو می‌شود تمام آرزویش این است كه از این دنیا بیرون نرود و هر چه بیشتر دنیایش را محكم می‌كند و كلاً نوع زندگی‌اش، بیشتر فرورفتن در سوراخ‌های دنیاست و دنیا را وطن اصلی خود می‌گزیند و به آن دل می‌بندد.
مرغ جانش موش شد، سوراخ جوچون شنید از گربكان او، عرَّجوا

گویا دارد از گربه‌های اطراف قفسِ تن می‌شنود كه دارند می‌گویند: بیا بالا تا تو را بدرانیم، بیرون رفتن از تن را این‌طور می‌بیند.
زان سبب جانش وطن دید و قراراندرین سوراخ دنیا موش‌وار

هم در این سوراخ بنّایی گرفتدر خور سوراخ، دانایی گرفت

پیشه‌هایی كه مر او را در مزیداندر این سوراخ كار آید گزید

جهان‌بینی‌اش در حدّ سوراخ دنیا و مطلوبش در حد وسعت‌دادن به اطلاعات دنیایی گشت، همّتش در حدّ بیشتر دانستن از دنیا شد و همه‌ی آن را صرف دنیا کرد و كارآیی خود را در حدّ موفقیت در دنیا ارزیابی کرد و چون جهت جان خود را به طرف عالم غیب نینداخت، آرام‌آرام راه‌های رهیدن از دنیا و وصل‌شدن به عالم غیب نیز برایش پنهان شد.
زآن‌كه دل بركند از بیرون شدنبسته شد راه رهیدن از بدن