تربیت
Tarbiat.Org

روزه؛ دریچه‌ای به عالَم معنا
اصغر طاهرزاده

پاورقی ها

1 - جهت بررسی مفصّل خطبه حضرت به بحث «ماه رمضان و نحوه برخورد با آن» مراجعه فرمایید.
2 - «نارُ‌اللهِ الْمُوْقَدَه، اَلَّتی تَطلَِّعُ عَلَی الْاَفْـئِدَةِ»، سوره همزه، آیات 6 و 7.
3 - در روایت داریم؛ شیطانِ عصیانگر بسته می‌شود ولی شیطان وسوسه‌گر می‌ماند. یعنی وسوسه هست ولی روح انسان از آن متأثر نمی‌شود تا اراده كند تحت تأثیر آن وسوسه آن عمل نماید.
4 - مَن لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 75.
5 - مصباح الشریعه، باب روزه.
6 - سوره تین، آیه 5.
7 - سوره بقره، آیه 183.
8 - بحار، ج 63، ص 330.
9 - مهجة‌البیضاء، ج 2، كتاب اسرارالصّیام، ص 125(اكثر روایات موجود در بحث، از كتاب اسرارالصیام مهجة‌البیضاء و احیاء‌العلوم باب‌های آداب اَكل و صوم و جوع آورده شده است.)
10 - كافی، ج 1، ص 63.
11 - كافی، ج 1، ص 36.
12 - برای ادامه این موضوع می‌توانید به نوشتار «روزه، دریچه رؤیت» رجوع فرمایید.
13 - مهجة‌البیضاء، ج2، ص 121، كتاب اسرار الصیام.
14 - مجموعه ورّام، ج 1، ص 37، با كمی تفاوت.
15 - كافی، ج 4، ص 62.
16 - بحار، ج 63، ص 330.
17 - وسائل‌، ج 24، ص 240.
18 - مجموعه ورّام، ج 1، ص 101.
19 - مجموعه ورّام، ج 1، ص 102.
20 - همان.
21 - همان.