تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت و انتظار فرج
اصغر طاهرزاده

روحیه‌ی مهدوی و تصرف در ناسوت

امام زمان‌(عج) حامل حقیقی‌ترین حقایق عالم معنا هستند و بر آن اساس در زمین تصرف می‌کنند و منشأ تحولی فوق العاده می‌گردند، چیزی که تا اندازه‌ای در حرکات حضرت امام خمینی‌(رض) مشاهده کردید که چگونه بنیاد حركت خود در جهان را بر مبنای حقایق عالم ملکوت تنظیم کردند. اگر نمی‌توانیم تصور درستی از مبنای حرکت امام زمان(عج) داشته باشیم لااقل چگونگی تصرف امام خمینی(رض) در جهان را درست بنگریم تا با مبنای حرکت حضرت صاحب الامر(عج) آشنا شویم، زیرا همان طور که ملاحظه کردید حضرت روح الله(رض) فرمودند:
«انقلاب ما شروع انقلاب جهانی حضرت است و ما از اصول خودمان كه مقابله با مستكبران جهان و دفاع از مستضعفان است، یك لحظه‌ فرو نمی‌نشینیم».
این كلمات عزم تصرف در عالم را به‌خوبی نشان می‌دهد و بر این اساس می‌گوییم تصرّف در عالم ناسوت از یک طرف و ارتباط با عالم ملكوت از طرف دیگر، روحیه‌ی مهدوی است که در آن نه ارتباط با عالم ملكوت ترك می‌شود و نه ارتباط با عالَم ناسوت. از این طریق با تجلی روحیه‌ی مهدوی زمینه‌ی ظهور نور كلی مهدی(عج) فراهم می‌شود، نوری كه به کمک آن سراسر عالم به نور پیامبر‌(ص)، تسخیر می‌شود و معنی فرهنگ انتظار جز این نیست.
اگر لحظه‌ای از جنگ با جهان كفر غافل شدیم، تمام بركات انتظار از زندگی ما بیرون می‌رود و اگر برکات ارتباط با نور حضرت مهدی(عج) از جامعه‌ی شیعه بیرون رفت دیگر دستمان برای ادامه‌ی حیات خالیِ خالی خواهد شد و لا محاله به دنیای استکبار پناهنده می‌شویم، چیزی که در اعمال و رفتار بسیاری از سیاسیون ملاحظه کردید که ابتدا ارتباط خود با عالم ملكوت را به جهت غفلت از انتظار فرج ترك كردند و سپس قبله‌ی خود را «لوس‌آنجلس» قرار دادند.
منتظر واقعی به كمك نور مهدی‌(عج) و بدون ترك ملكوت، به تصرف در عالم ناسوت می‌پردازد و به هدم كلیِ فرهنگ ظلمانیِ آخرالزمان می‌اندیشد همان چیزی که حضرت امام خمینی(رض) در توصیه‌ی خود متذکر شدند که:
«باید یك لحظه از ایجاد حكومت جهانی اسلام منصرف نشویم».
این پیشنهاد، كمك می‌كند تا در فرهنگ انتظار بمانیم و رشد کنیم و بفهمیم باقی‌ماندن بر عهد امام خمینی‌(رض) با فاصله‌گرفتن از ظلمت آخرالزمان ممکن است و رسیدن به معرفت به مقام امام، باقی‌ماندن بر عهدی است كه به بركات نهایی زندگی با امام زمان‌(عج) می‌انجامد. (66)
برای درک آثار دوری از عهد امام خمینی(رض) به آنهایی نظر کنید كه از آن عهد سرباز زدند و تحت عنوان این‌كه حرف‌های حضرت امام مربوط به سال 1360 بود و حالا تحت عنوان تنش‌زدایی باید به جهان كفر لبخند بزنیم، به ملت پشت کردند و با عمل خود دشمنان اسلام را هیجان‌زده کردند، ملاحظه کنید چگونه همه‌چیزشان را از دست داده‌اند، حتی خانواده و فرزندانشان هرکدام در یکی از کشورهای دنیای غرب پرسه می‌زنند.