تربیت
Tarbiat.Org

بصیرت و انتظار فرج
اصغر طاهرزاده

آفات غفلت از انتظار فرج

با توجه به مطالبی که عرض شد می‌توان گفت: هر اندازه که مسلمانان در مسیر شریعت محمدی(ص) به حق بنگرند و منتظر فرج باشند به همان اندازه زمینه‌ی ظهور و فرج نهایی را فراهم كرده و در این مسیر به نحوه‌ای از فرج - هرچند ضعیف- دست می‌یابند و هر اندازه حجابِ حاکمیت‌های غیر الهی را عقب بزنند، ظهور نهایی امام(عج) را برای خود راحت‌تر ساخته‌اند. باید فرج و نجات را فقط در ظهور امام زمان(عج) جستجو كرد و خود را منتظر چنین ظهوری نمود تا در هر حال مسیر سعادت خود را مسدود نکرده باشیم. به تعبیر بسیار مهم حضرت صادق(ع) در زمان غیبت «مَنْ ماتَ مُنْتَظِراً لِهذَاالْاَمْرِ كانَ كَمَنْ كانَ مَعَ الْقائمِ فی فُسْطاطِهِ لابَلْ كانَ كَالضّارِبِ بَیْنَ یَدَیْ رسولِ‌اللهِ بِالسَّیْفِ»(65) هرکس بمیرد در حالی‌که منتظر ظهور حضرت صاحب‌الأمر باشد، مثل کسی است که در خیمه‌ی آن حضرت با قائم به‌سر برد، بلکه مثل کسی است که در کنار رسول‌خدا(ص) با دشمنان آن حضرت مبارزه کند. امید به فرج به آن معنی که حضرت صادق(ص) از آن خبر دادند در زیر سایه‌ی ظهور انتظار امام زمان‌(عج)، فرجی خواهد شد تا مؤمنین در ظلمات آخرالزمانی فرو نروند و به امثال رضاخان امید نبندند. وقتی توجه به فرج زیر سایه ظهور امام زمان(عج) نباشد، بشر گرفتار امیدهای پوچ و در نتیجه ناامیدی‌های جانكاه می‌گردد زیرا جایگاه امیدواریِ حقیقی خود را گم كرده است، به وام گرفتن از بانك جهانی امیدوار می‌شود و با به نتیجه نرسیدن برنامه‌هایِ بانك جهانی مأیوس می‌گردد. مشكل روشنفكران ما آن است که به چیزهایی غیر از فرجی که باید از طرف خدا باشد دل بسته‌اند و همین موجب می‌شود فریب فریبکاران بزرگ را تشخیص ندهند و عموماً در دام آن‌ها قرار ‌گیرند و در نتیجه یك جامعه و یك نسل از دست برود. انتظار فرج موجب می‌شود تا انسان‌ها وعده‌های فرهنگ غربی را فریب بزرگ ببینند.
عالمانی كه بر مشرب پیامبر و ائمه‌ی معصومین‌(ع) در فرهنگ انتظار به‌سر می‌برند، اگر یك چشم بر زمین دارند، با چشم دیگر به آسمان و فرج الهی نظر می‌دوزند و به نور وَحی الهی، هر چیزی كه در زمین، بوی خدا نمی‌دهد را نفی می‌كنند و با آن نوع فرهنگ در زمین تأثیر می‌گذارند و حجاب‌های فریب را می‌شکافند. امام خمینی‌(رض) با روح انتظار فرج در عالمِ جدید تصرف كرد، بی‌آن‌كه مرعوب فرهنگ غربی شود و فرهنگ مدرنیته بتواند در او تصرف كند و نظر او را از شرایطی که با ظهور امام عصر(عج) پدید می‌آید به خود جلب کند، برعکسِ بعضی از مذهبی‌‌های غرب‌زده كه ظلمات آخرالزمانی را نادیده می‌گیرند و پاسداران ظلماتی هستند که منجر به ادامه‌ی غیبت امام زمان(عج) است.