تربیت
Tarbiat.Org

دعای ندبه، زندگی در فردایی نورانی
اصغر طاهرزاده

فصل پنجم ـ نقش تاریخی امام مهدی(عج)

«اَیْنَ بَقِیَّةُاللهِ الَّتی لا تَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِیَه»
كجاست آن «بقیّة‌اللّهی» كه عالَم از عترت طاهرة هدایت‌گران خالی نیست.
از «بَقِیَّةُالله» ساده رد نشوید؛ یعنی خدا یك نوری از انوار خودش را در این عالم باقی گذاشته است و ما را بدون ‌آن نور كه جلوه و خلیفة اوست در این عالم رها نكرده‌است، یك انسان کاملی را گذاشته است كه ما از حضور خدا در زندگی محروم نباشیم و خدایی‌بودن خود را می‌توانیم به كمك آن «بقیّة‌الله» تأمین كنیم.(59) كجاست آن كه خداوند باقی‌اش گذارده برای بلوغ تاریخ بشر كه؛ «لاتَخْلوُ مِنَ الْعِتْرَةِ الْهادِیَه»، زمین از او که از سلسلة عترت هدایت‌گران و خانوادة پیامبر(ص) است خالی نیست(60) و نه تنها از قبیلة ستمگران نیست، بلكه؛
«اَلْمُعَدُّ لِقَطْعِ دابِرِالظََّلَمَة».
كسی است كه ریشة ظالمان را قطع می‌کند و نسل ستمگران به وسیله او منقطع می‌شود.
باید هوشیاری به خرج بدهید و كمی حوصله كنید تا جملاتی را كه در فرهنگِ دینی ما تكرار می‌شود درست بفهمیم، روح این جملات را متأسفانه بعضاً متوجه نمی‌شویم و چون نمی‌فهمیم آن‌طور که باید و شاید به نشاط نمی‌آییم، سعی كنیم آرام‌آرام بفهمیم و به نشاط آییم و به سادگی از آن‌ها نگذریم.
«آری همان‌طور كه خیانت است ، انسان‌ها را به آرزوها و آرمان‌های خیالی مشغول كنیم و از واقعیات زندگی خارج نماییم، این نیز خیانت بزرگی است كه انسان را از واقعیات بزرگِ زندگی‌ غافل نگه داریم و به بهانه ارتباط با واقعیت، انسان را در پایین‌ترین سطح واقعیت قرار دهیم و نگذاریم استعدادها و انرژی‌های عقلی و قلبی او به سوی عالی‌ترین واقعیات و آرمان‌های بزرگ سیر كند.»