تربیت
Tarbiat.Org

دعای ندبه، زندگی در فردایی نورانی
اصغر طاهرزاده

مقدمه

باسمه تعالی
از آن‌جایی که بسیاری از شیعیان به راهنمایی ائمه معصومین(ع) هر صبح جمعه از طریق دعای ندبه حیات معنوی خود را در گسترة زندگی فردی و تاریخی، زنده نگه می‌دارند و متوجه‌اند که راه تحقق عالی‌ترین آرمان بشری، یعنی ظهور حضرت بقیة‌الله‌اعظم(عج) فراموش نشود، جا داشت که این سنت بسیار نیکو هر چه بیشتر با محتوای کامل‌تری برقرار گردد تا عالی‌‌ترین نتیجه را به‌بار آورد و لذا بر آن شدیم با ارائه شرحی از دعای ندبه که توسط استاد طاهرزاده تهیه شده است، تا حدّی وظیفة خود را نسبت به توجه بیشتر به هدف اصلی این دعایِ بزرگ ایفاء کرده باشیم. امید است که از جهت اصلی و رسالت مهم این دعای جلیل‌القدر غفلت نشود، چرا که وقتی نگاه و نظر نسل جوان و تحصیل‌کردة ما متوجه فردای نورانی تاریخ شد، دیگر تحت تأثیر ظلمات زمانه قرار نمی‌گیرد و از تحرک و نشاط برای فردای نورانی خود و جامعة خود باز نمی‌ایستد، و یکی از رسالت‌هایی که دعای ندبه متذکر آن است چنین نکته‌ای است. علاوه بر آن، این دعا برای مسلمانان روشن می‌کند که اگر هنوز ما به عظمت‌هایی که در اسلام عزیز نهفته است دست نیافته‌ایم به جهت آن است که به اسلام اهل‌البیت(ع) رجوع نکرده‌ایم و در واقع این دعا راه برگشت به عظمت اسلام را گوشزد می‌کند و انسان را در عبادتی پاک و هوشیارانه وارد می‌نماید تا قلب او همواره در سوز نور مقدس حضرت بقیة‌الله(عج) منوّر بماند و از بهره‌های وجودی آن حضرت در زمان غیبت نیز محروم نباشد.
به امید هرچه بیشتر نزدیک‌شدن به فرهنگ معنوی و پرباری که دعای ندبه در اختیار ما قرار می‌دهد.
گروه فرهنگی المیزان