تربیت
Tarbiat.Org

جوان و انتخاب بزرگ
اصغر طاهرزاده

تأثیر حرکات ورزشی بر روح

برای روشن‌شدن تأثیر حركات ورزشی بر روح و برای این‌كه روشن شود انسان‌ها می‌توانند با ورزش، روح خود را رشد بدهند، در ابتدا مثالی می‌زنم تا موضوع برای شما قابل لمس باشد.