تربیت
Tarbiat.Org

جوان و انتخاب بزرگ
اصغر طاهرزاده

ابعاد متضاد روح جوان

همچنان كه خودتان نیز تجربه كرده‌اید؛ بعضى از روانشناسان این نكته را متذكر شده‏اند كه جوانان در اوج غلبه‌ی میل‌های غریزیِ دوران جوانی، یك نوع كشش شدیدی نسبت به مسائل دینی دارند. زیرا در دوران بلوغِ جوانی دو نوع میل و كشش در جوان رشد می‌كند، یكی میل‌های غریزی و دیگری میل‌های فطری و این‌جاست كه جوان در دوران جوانی بین دو گرایش قرار می‌گیرد. یکی گرایش به شهوت و امیالی که بدن او در او پدید می‌آورد و دیگری گرایش به دین که فطرت او در او ایجاد می‌کند و جوانان در بین دو بُعد یعنی گرایشِ به غریزه و گرایشِ به فطرت باید شخصیت خود را معلوم کنند، زیرا عملاً در دوران جوانی و همراه با فرارسیدن بلوغ، زندگی انسان که همراه است با آزمایش و امتحان، شروع می‌شود و گرایش‌های غریزی و فطری به جوشش مى‏آیند و اگر انسان در این دوران بتواند به گرایش‌های فطری‌اش جواب دهد و شریعت الهی را انتخاب اصلی و بزرگ خود قرار دهد، به خود خدمت کرده وگرنه به جوانی خود خیانت نموده است. در این صورت انتخاب بزرگ زندگی‌اش را رها كرده و انتخاب‌هاى كوچك را گرفته و اسیر گرایش‌هایی شده است که از نوع انتخاب‌هاى كوچك و زودگذراند. در این حال است که سرخوردگی‌ها و پوچی‌ها سراسر روحش را فرا می‌گیرد و ناخودآگاه برای نجات از پوچی‌های پیش آمده، خود را در ورطه‌ی شهوات رها می‌كند و در نهایت هیچ می‌شود و هیچ و در این حال باید خود را ملامت کند.