تربیت
Tarbiat.Org

جوان و انتخاب بزرگ
اصغر طاهرزاده

وسعت روح انسان

فراموش نفرمایید كه وسعت روح، یعنی وسعت حقیقت انسان تا ابدیّت. چون اصل انسان، بدن او نیست، بلكه اصل انسان، جان و روح او است و روح او هم كه همیشه زنده و جاودانه است و بعد از نابودى بدن باز موجود است. یعنى ما خودمان كه همان روح و جانمان باشیم، تا ابدیّت هستیم. حال اگر درجوانى انتخابی مناسب با ابدیّت خود نداشته باشیم، به جوانى و انسانیّت خود خیانت كرده‏ایم. زیرا اصل انسان به وسعت ابدیّت است و همیشه هست.
برای روشن شدن این موضوع به‌عنوان نمونه به موضوع «خواب» دقت کنید، در خواب هم شما جدای از بدنتان خودتان هستید. به همین جهت وقتى مى‏خوابید از خودتان غایب نمى‏شوید تنها نسبت به فلان شخص یا فلان مكان كه در كنار شما است خواب هستید و آن‌ شخص و یا آن مکان را نمى‏بینید، امّا آیا اصل خودتان را هم نمى‏بینید و از خودتان جدا مى‏شوید؟! وقتى خواب دیدید كه در خیابان هستید، بعد كه بیدار شدید، مى‏گویید: «من خواب دیدم كه در خیابان بودم»، هرگز نمى‏گویید: «من خواب دیدم، غریبه‏اى در خیابان بود»، بلكه متوجه‌اید خودتان بودید که خواب دیدید در خیابان بوده‏‌اید، یعنی در خواب هم خودت، خودت هستى، پس؛ از خودت خواب نیستى، هرچند از بدنت جدا باشى.
وقتى شما خواب مى‏بینید كه دارید از خیابان رد مى‏شوید و یا خواب می‌بینید با دستتان یك پرتقال برداشته‏اید، در همان خواب با چشم خودتان آن پرتقال را مى‏بینید و با دست خودتان پرتقال را برداشته‏اید و با پاهای خودتان در خیابان راه مى‏روید، بدون آن‌که این چشم و دست و پا كه در رختخواب است همراهتان باشد، چون خودتان بدون بدن، چشم و دست و پای مخصوص به خودتان را دارید، هرچند این چشم و دست و پایِ گوشتی را آن‌جا با خود ندارید، پس بدون این بدن، خودتان، خودتان هستید با چشم و دست و پای مخصوص به خودتان و یا مثلاً وقتى سر كلاس نشسته‏اید و در خیالات خود غرق هستید، بعد معلّم در كلاس مطلب خنده‏دارى را تعریف مى‏كند و همه مى‏خندند، شما به خودتان مى‏آیید و مى‏گویید: چه شد؟ چه گفت؟ مگر شما، گوش و چشم‌تان سر كلاس حاضر نبود، مسلّم چشم و گوش و بدن مادّى شما در کلاس حاضر بود، پس چه كسی نبود كه این گوش مادی نشنید؟ این چشم و گوش مادی مربوط به بدن شما است. ولى چون «خودتان» در کلاس حاضر نبودید و غرق خیالاتتان بودید این گوش مادی نشنید، پس معلوم است شنونده‌ و بیننده‌ی واقعی که خودتان هستید در کلاس نبود و این چشم و گوش ابزار خودتان است که بدون شما خودش کارآیی ندارد.
شما بدنتان نیستید، شما خودتان هستید و فقط هستید، آری شما در حدّ خودتان «فقط هستید» و خودتان را احساس می‌کنید و خودتان زنده‏اید، آری زنده‌اید؛ اصلاً انسان مرگ به معناى نابودى ندارد، همیشه زنده است، همیشه بیدار است، حتی وقتی هم كه بدنش خوابید، بیدار است و خواب می‌بیند.