تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره زمر
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 39. زمر آیه 48

آیه
وَبَدَا لَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا کَانُواْ بِهِ یَسْتَهْزِءُونَ‏
ترجمه
و (در آن روز) برای آنان بدی آن چه (در دنیا) کسب کرده‏اند روشن خواهد شد و آن عذابی که به مسخره می‏گرفتند آنان را فرا خواهد گرفت.
پیام ها
1- روز قیامت، روز کشف و ظهور است و تمام اسرار آشکار می‏شود. «بدا لهم»
2- ظاهر شدن جرم در برابر مجرم، اولین شکنجه‏ی روحی اوست. «بدا لهم سیّئات ما کسبوا»
3- با قدرت الهی، اوّل آن چه در محاسبات ستمگران نبود کشف می‏شود، سپس آن چه خود بد می‏شمردند. «بدا لهم مالم تکونوا... بدا لهم سیّئات»
4- خلاف، زمانی جرم می‏شود که همراه با ستم، استهزا، تعمّد و استمرار باشد. «ظلموا - کسبوا - کانوا به یستهزؤن»
5 - قهر الهی تمام وجود ستمگران را می‏گیرد. «حاق بهم»