تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سجده
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 32. سجده آیه 18

آیه
أَفَمَن کَانَ مُؤْمِناً کَمَن کَانَ فَاسِقاً لَّا یَسْتَوُونَ
ترجمه
پس آیا کسی که مؤمن است مثل کسی است که فاسق است؟ (هرگز چنین نیست، این دو گروه) مساوی نیستند.
پیام ها
1- در بیان حقّ، با طرح سؤال، از وجدان مردم کمک بگیرید. «أفمن کان...»
2- شیوه‏ی مقایسه، یکی از بهترین شیوه‏های آموزشی است. «أفمن کان... کمن کان»
3- تنها کفّار، مخالف مؤمنان نیستند، افراد فاسق نیز در جبهه‏ی مخالف قرار دارند. «مؤمناً... فاسقاً»
4- از مردم سؤال کنید، لیکن نظر حقّ خود را نیز اعلام کنید. «لایستون»