تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سجده
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 32. سجده آیه 16

آیه
تَتَجَافَی‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنفِقُونَ
ترجمه
(مؤمنان، به هنگام شب،) پهلوهایشان از بسترها دور می‏ماند (و) پروردگارشان را از روی بیم و امید می‏خوانند، و از آنچه به آنان روزی داده‏ایم انفاق می‏کنند.
پیام ها
1- سحر خیزی و دل کندن از رختخواب، یکی دیگر از نشانه‏های مؤمنان است. «تتجافی‏ جنوبهم...»
2- عبادت‏هایی که با نوعی ریاضت و خفا همراه باشد ارزش بیشتری دارد. «تتجافی‏»
3- مؤمن، نه مأیوس است، نه مغرور، هم بیم دارد، هم امید. «یدعون ربّهم خوفاً و طمعاً»
4- تواضع، سحرخیزی و انفاق، خصلت دایمی مؤمنان است. «لایستکبرون - یدعون - ینفقون» (همه با صیغه‏ی مضارع آمده است.)
5 - رابطه‏ی شبانه با خداوند، باید با رسیدگی به محرومان همراه باشد. «یدعون - ینفقون»
6- مورد انفاق، تنها مال نیست، بلکه شامل علم و آبرو و دیگر سرمایه‏های انسان نیز می‏شود. «ممّا رزقناهم ینفقون»