تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سجده
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 32. سجده آیه 12

آیه
وَلَوْتَرَی‏ إِذْ الْمُجْرِمُونَ نَاکِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآأَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ
ترجمه
و (چه صحنه‏ی دلخراشی است) اگر ببینی مجرمان را هنگامی که نزد پروردگارشان سرهای خود را به زیر افکنده (می‏گویند:) پروردگارا! دیدیم و شنیدیم (آنچه را وعده کرده بودی)، پس مارا (به دنیا) بازگردان تا کار نیکو انجام دهیم، همانا ما به یقین رسیدیم.
نکته ها
گرچه در این آیه، مجرمان تقاضای بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح دارند؛ امّا چنانکه در آیه 28 سوره‏ی انعام می‏خوانیم: آنها اگر به دنیا نیز برگردند باز تخلّف می‏کنند. «ولو رُدّوا لعادوا لمانُهوا عنه و انّهم لکاذبون»
پیام ها
1- سرکشی امروزِ مجرمان، سرافکندگی فردای قیامت را در پیش دارد، و این مایه‏ی تسلّی پیامبر و مؤمنان است. «ولو تری‏»
2- قیامت، روز سرافکندگی و شرمندگی مجرمان است. «المجرمون ناکسوا رؤسهم»
3- روز قیامت، روز اقرار است. «ربّنا ابصرنا و سمعنا»
4- روز قیامت، روز کشف حقایق و باز شدن چشم‏ها و گوش‏هاست. (کسانی که چشم و گوش خود را بر دیدن و شنیدن حقّ بسته بودند، در آن روز می‏گویند: «ابصرنا و سمعنا»
5 - آنچه در قیامت سبب نجات است، تنها عمل صالح است که جای آن دنیاست. «فارجعنا نعمل صالحاً»
6- دلیل جرم و گناه، باور نداشتن قیامت است. (آن جا می‏گویند: «انّا موقنون» ولی چه سود؟)