تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره سجده
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 32. سجده آیه 2،1

آیه
الم
تَنزِیلُ الْکِتَابِ لَا رَیْبَ فِیهِ مِن رَّبِ‏ّ الْعَالَمِینَ
ترجمه
الف، لام، میم.
نازل کردن این کتاب که شکّی در آن نیست، از سوی پروردگارِ جهانیان است.
نکته ها
در مورد حروف مقطّعه، در آغاز سوره بقره به تفصیل سخن گفتیم؛ امّا طبق بعضی روایات، حروف مقطّعه از متشابهاتی است که علم آن مخصوص خدا و اولیای اوست.**تفاسیر مجمع‏البیان و نورالثقلین.***
سؤال: با توجّه به شک و تردید و نسبت افترا و کذبی که مخالفان قرآن اظهار می‏داشتند و بعضی آیات نیز به آن اشاره می‏کند، چگونه این آیه می‏فرماید: «لا ریب فیه»؟
پاسخ: آیه می‏فرماید: در حقّانیّت قرآن و فرامین و معارف آن هیچ شک و شبهه‏ای راه ندارد، نه آنکه کسی در آن شک و تردید نکرده است. لذا در همان آیه 23 سوره‏ی بقره می‏فرماید: «و ان کنتم فی ریب مما نزّلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله» هر گاه در شک هستید، سوره‏ای مانند یکی از سوره‏های قرآن بیاورید. به قول نویسنده‏ی تفسیر فی ظلال‏القرآن: گل مصنوعی، گل طبیعی نمی‏شود، زیرا گل طبیعی به خودی خود گواه است که شکّی در طبیعی بودن آن نیست.
قرآن در این‏که از طرف خداوند است، بارها تأکید کرده، از جمله:
«تنزیل الکتاب... من ربّ العالمین»
«انّه لتنزیل ربّ العالمین»**شعراء، 192.***
«تنزیل العزیز الرّحیم»**یس، 5.***
«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز الحکیم»**زمر، 1.***
«تنزیل الکتاب من اللّه العزیز العلیم»**غافر، 2.***
«تنزیل من الرّحمن الرّحیم»**فصّلت، 2.***
«تنزیل من حکیم حمید»**فصّلت، 42.***
«تنزیلاً ممّن خلق الارض والسّموات العُلی‏»**طه، 4.***
آری، کسی قرآن را نازل کرد که تمام هستی از اوست، بر همه چیز سلطه دارد، عزیز، رحیم، حکیم، علیم و حمید است.
پیام ها
1- قرآن در همان عصر نزول به صورت کتاب در آمده است. «تنزیل الکتاب»
2- در حقّانیّت قرآن شکی راه ندارد، زیرا از سوی پرودگار جهانیان است. «لاریب فیه من ربّ العالمین»
3- ربوبیّت خداوند، مقتضی فرستادن کتابی متقن و خلل‏ناپذیر است. «تنزیل... من ربّ العالمین»
4- کتاب تشریع، با نظام تکوین هماهنگ است. «تنزیل الکتاب... من ربّ العالمین»
5 - نزول کتاب برای رشد و کمال است، آن هم رشد و تربیت همه‏ی هستی. «ربّ العالمین»
توضیحات