تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره شوری
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 42. شوری آیه 50،49

آیه
لِلَّهِ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ یَهَبُ لِمَن یَشَآءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَآءُ الذُّکُورَ
أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَن یَشَآءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ
ترجمه
فرمان روایی آسمان‏ها و زمین مخصوص خداست، هر چه بخواهد می‏آفریند، به هر که بخواهد دختران بخشد و به هر که بخواهد پسران بخشد.
یا (در یک رحم) پسران و دختران را در کنار هم قرار دهد و هر که را بخواهد نازا گرداند، همانا اوست دانای توانا.
نکته ها
از آنجا که اعراب جاهلی پسر را برتر از دختر می‏دانستند، خداوند در این آیه درباره آفرینش هر دو کلمه «یَهَبُ» را به کار برد تا بفهماند پسر و دختر، هر دو هدیه‏ی الهی هستند و کلمه «ذکور» را با حروف «ال» آورد تا بگوید: آن پسرانی که شما به آن دل خوشید، آنان نیز هدیه الهی هستند.
مراد از «یزوّجهم» آن است که خداوند گاهی پسر و دختر را توأم با یکدیگر عطا می‏کند.** تفسیر نورالثقلین.***
پیام ها
1- کفر و ناسپاسی مردم، اثری در حاکمیّت خداوند ندارد. «فان الانسان کفور للّه ملک السموات...»
2- فرزند، هدیه‏ی الهی است. «یَهَبُ»
3- پسر یا دختر بودن فرزند را به او واگذار کنیم او بهتر می‏داند. «یهب لمن یشاء اناثاً... علیم قدیر»
4- نمونه فرمانروایی مطلق خداوند این است که به هر کس هر نوع فرزندی که بخواهد می‏دهد. «للّه ملک السموات... یهب لمن یشاء»
5 - ناخرسندی از داشتن فرزند دختر یا پسر، کفران نعمت الهی و هدیه اوست. «فان الانسان کفور... یهب لمن یشاء...»
6- خداوند همواره در حال آفرینش است. «یهب... یخلق... یشاء» (فعل مضارع، نشانه‏ی استمرار است.)
7- فرزند دادن یا عقیم ساختن انسان، نمودی از علم و قدرت خداوند است. «یهب... انه علیم قدیر»
8 - عقیم بودن، دلیل عدم قدرت خدا نیست. «عقیماً... قدیر»