تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره شوری
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 42. شوری آیه 25

آیه
وَهُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَیَعْفُواْ عَنِ السَّیِّئَاتِ وَیَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ‏
ترجمه
و اوست که توبه را از بندگانش می‏پذیرد و از گناهان در می‏گذرد و هر چه را انجام می‏دهید می‏داند.
پیام ها
1- پذیرش توبه گناهکاران و عفو آنان تنها در اختیار خداوند است. «و هو الّذی»
2- در اسلام بن بست وجود ندارد و راه بازگشت همواره باز است. «یقبل التوبة»
3- خداوند تمام گناهان را می‏بخشد. «یعفوا عن السیّئات» (کلمه «سیّئات» جمع همراه الف و لام است یعنی همه گناهان)
4- خداوند با وعده عفو، منحرفان را به توبه تشویق می‏کند. «یقبل التوبة... یعفوا عن السیّئات»
5 - توبه باید همراه تغییر در رفتار و گفتار باشد و گرنه نوعی تظاهر و ریاکاری است که خدا می‏داند. «و یعلم ما تفعلون»