تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره شوری
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 42. شوری آیه 18

آیه
یَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِینَ آمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَ یَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقَّ أَلَا إِنَّ الَّذِینَ یُمَارُونَ فِی السَّاعَةِ لَفِی ضَلَالٍ بَعِیدٍ
ترجمه
کسانی که ایمان به قیامت ندارند (نسبت به وقوع آن) شتاب می‏ورزند، ولی کسانی که به آن ایمان دارند از آن می‏ترسند و می‏دانند که قیامت حقّ است، بدانید محقّقا کسانی که درباره قیامت به جدال می‏پردازند در گمراهی دوری هستند.
نکته ها
اگر افراد گم شده، نزدیک باشند، امیدی به پیدا شدن و نجاتشان هست، ولی اگر دور باشند، پیداشدنشان سخت یا محال است. «لفی ضلال بعید»
کفّار و مشرکان همواره در برابر هشدارهای انبیا نسبت به قیامت شتاب زدگی داشتند و می‏گفتند: «متی هذا الوعد» زمان این تهدیدها چه وقت است، چرا عملی نمی‏شود.
گرچه در بسیاری کارها از عجله انتقاد شده است لکن در مواردی نظیر اقامه نماز، دفن میّت، ازدواج در جوانی، پرداخت بدهی، توبه و پذیرایی از مهمان، عجله مورد سفارش است.
«یمارون» به معنای اصرار در تردید است و «مشفق» از «شفقت» به معنای هراس همراه با مراقبت است.
حقّ، صفتی است که در قرآن برای امور مختلفی آمده است:
خداوند. «ذلک بان اللّه هوالحقّ»**لقمان، 30.***
پیامبر. «ارسلناک بالحقّ»**بقره، 119.***
قرآن. «انزل الکتاب بالحقّ»**شوری، 17.***
دعوت. «له دعوة الحقّ»**رعد، 14.***
معاد. «یعلمون انها الحقّ»
سنجش. «والوزن یومئذ الحقّ»**اعراف، 8 .***
پیام ها
1- شتاب‏زدگی ما، در تدبیر الهی نقشی ندارد و نارواست. «یستعجل»
2- بیان دو دیدگاه و مقایسه میان آنها عامل رشد و انتخاب بهتر است. «لا یؤمنون بها والّذین آمنوا»
3- ایمان باید بر اساس علم باشد. «والّذین آمنوا... یعلمون...»
4- ایمان به معاد سبب ایجاد خوف از آن می‏شود. (زیرا قیامت محل بروز حوادث هولناک است.) «آمنوا مشفقون»
5 - علم و ایمان و خوف در کنار هم مفیدند، اگر یکی از آنها نباشد کارساز نیست (چنانچه ابلیس و بلعم باعورا و فرعون علم داشتند امّا ایمان و خوف نداشتند.) «والّذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون انّها الحقّ»
6- اصل شک در معاد گمراهی است و ایجاد شک و اصرار بر آن در دیگران گمراهی دور است. «ضلال بعید»
7- توقف و تداوم در جدال مورد انتقاد است. «یمارون فی الساعة»