تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره شوری
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 42. شوری آیه 17

آیه
أللَّهُ الَّذِی أَنزَلَ الْکِتَابَ بِالْحَقِ‏ّ وَالْمِیزَانَ وَمَا یُدْرِیکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِیبٌ‏
ترجمه
خداست آنکه کتاب آسمانی و میزان را به حقّ نازل کرد و چه می‏دانی شاید قیامت نزدیک باشد.
نکته ها
یکی از نام‏های قیامت «الساعة» است، زیرا ناگهانی و غیر مترقبه فرا می‏رسد.
پیام ها
1- در قرآن کریم باطل راهی ندارد. «انزل الکتاب بالحقّ»
2- قرآن حقیقتی بس والا دارد که برای سعادت ما آفریده شده است. «انزل الکتاب»
3- قرآن، میزان و وسیله‏ی تشخیص حقّ از باطل است. «الکتاب بالحق و المیزان»
4- پیامبر اکرم نیز از زمان و ساعت قیامت بی خبر است. «و ما یدریک»
5 - به آرزوهای موهوم و طولانی که موجب تأخیر توبه و عمل صالح است گرفتار نشوید که شاید قیامت نزدیک باشد. «لعل الساعة قریب»