تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره عنکبوت
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 29.‏ عنکبوت آیه 44

آیه
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ‏ّ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ
ترجمه
خداوند آسمان‏ها و زمین را به حقّ آفرید، همانا در این آفرینش، برای اهل ایمان نشانه‏ی قطعی است.
نکته ها
غیر از خدا، هر کس و هر چیز مانند خانه عنکبوت، سست، ناپایدار و فانی است؛ امّا خداوند:
هم عالم است. «یعلم ما یدعون» (آیه قبل)
هم عزیز و حکیم است. «و هو العزیز الحکیم»
هم آفریدگار هستی است. «خلق اللَّه ...»
پیام ها
1- آفرینش جهان، هدفدار است؛ «بالحقّ» نگاه ما به جهان نیز باید هدفدار باشد. «لآیةً»
2- مادّیون در پدیده‏ها متوقّف می‏شوند، ولی خداپرستان از پدیده‏ها عبور می‏کنند و به شناخت خدا می‏رسند. «لآیةً»
3- ایمان، از شرایط درک حقایق هستی است. «انّ فی ذلک لآیة للمؤمنین»