تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره عنکبوت
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 29.‏ عنکبوت آیه 37

آیه
فَکَذَّبُوهُ فَأَخَذْتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِی دَارِهِمْ جَاثِمِینَ
ترجمه
پس شعیب را تکذیب کردند و (به این سبب) زلزله آنان را فرا گرفت، و بامدادان در خانه‏های خود به رو در افتاده (و مرده) بودند.
نکته ها
کلمه‏ی «رَجفة» به معنای لرزش زمین است. «اراجیف» اخبار و سخنانی است که سبب تزلزل عقیده و روحیّه‏ی مردم می‏شود و «مُرجفون» به کسانی گویند که چنین مطالبی را بگویند یا بنویسند.
«جاثمین» به معنای نشستن روی زانوست؛ گویا عذاب شدگان، با زلزله از خواب بیدار شدند و به حالت نیم‏خیز بودند که اجل به آنان مهلت نداد.
پیام ها
1- تکذیب انبیا، زمینه‏ی قهر الهی است. «فکذّبوه فاخذتهم»
2- انسانی که قدرت فرار از قهر خدا را ندارد، چگونه حقّ را تکذیب می‏کند؟ «فکذّبوه... فاصبحوا... جاثمین»