تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره عنکبوت
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 29.‏ عنکبوت آیه 13

آیه
وَلَیَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَیُسْئَلُنَّ یَوْمَ الْقِیَامَةِ عَمَّا کَانُواْ یَفْتَرُونَ
ترجمه
بی شک آنان هم بار (خطای) خودشان و (هم) بارهای دیگر را با بار خود بر دوش خواهند کشید، و مسلّماً در روز قیامت از آنچه به دروغ می‏بافتند بازخواست خواهند شد.
نکته ها
سؤال: چگونه در آیه قبل فرمود: کسی بار گناه دیگری را حمل نمی‏کند و در این آیه می‏فرماید: گمراه کنندگان، بار گناه دیگری را حمل می‏کنند؟!
پاسخ: آیه اول در جواب کفّاری بود که به مسلمانان می‏گفتند: شما از ما پیروی کنید، گناه شما به گردن ما و شما هیچ مسئولیّتی ندارید، خداوند فرمود: این چنین نیست و هر کس مسئول گناهان خود است؛ امّا این آیه می‏فرماید: فرد اغفال شده مسئول کار خود است؛ ولی اغفال‏کننده علاوه بر مسئولیّت کار خود، مسئول گناهان اغفال شدگان نیز هست، بدون آنکه چیزی از گناه اغفال شده کم شود.
در تفاسیر درّالمنثور و نمونه روایات متعدّدی آمده است که هرکس در کار خوب یا بدی راه را برای دیگران باز کند، علاوه بر پاداش یا کیفری که به هریک از عمل کنندگان و پویندگان آن راه می‏دهند، پاداش یا کیفری نیز به راهنما، مؤسّس و پایه‏گذار آن می‏دهند.
پیام ها
1- منحرف کنندگان، بار منحرف شدگان را نیز بر دوش می‏کشند. «اثقالاً مع اثقالهم»
2- منحرف کردن دیگران، بار سنگینی را بر دوش انسان می‏گذارد. «اثقالا»
3- بار گناه سنگین است. «اثقالهم»
4- دروغ بستن بستن به خدا و پیامبر، روش کفّار است. «کانوا یفترون»