تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره عنکبوت
حاج شیخ محسن قرائتی

سوره 29.‏ عنکبوت آیه 11

آیه
وَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ وَلَیَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِینَ
ترجمه
و قطعاً خدا کسانی را که ایمان آورده می‏شناسد، و منافقان را (نیز) می‏شناسد.
نکته ها
در آیه‏ی قبل ذکر شد که منافقان با تأکید، همگامی خود را با مؤمنان و توده‏ی مردم بیان می‏کردند، «انّا کنّا معکم»، در این آیه، خداوند نیز با تأکید می‏فرماید: من همه را می‏شناسم. «ولیعلمنّ اللّه»
با این‏که خداوند به درون همه آگاه است و مؤمن و منافق را می‏شناسد؛ امّا با فتنه و آزمایش آنان را از یکدیگر تمییز می‏دهد.**تفسیر المیزان.***
پیام ها
1- ایمان به علم الهی، عامل دست برداشتن از نفاق است. «و لیعلمنّ المنافقین»
2- مؤمنان واقعی و دروغین را تنها خدا می‏شناسد. «و لیعلمنّ اللّه الّذین آمنوا و لیعلمنّ المنافقین»