تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر سوره عنکبوت
حاج شیخ محسن قرائتی

سیمای سوره‏ی عنکبوت‏

این سوره در مکّه نازل گردیده و شصت و نه آیه دارد. نامِ برخی از سوره‏های قرآن همچون بقره، فیل، نمل و نحل، برگرفته از نام حیواناتی است که در این سوره‏ها به گونه‏ای مطرح شده‏اند.
در آیه 41 این سوره، بنایِ شرک همچون خانه‏ی عنکبوت سست و ناپایدار شمرده شده و لذا این سوره به عنکبوت نام گرفته است.
این سوره درباره‏ی چند موضوع، مطالبی رابیان می‏کند از جمله: ایمان، تکلیف بشر، آزمایش الهی، تاریخ برخی انبیا، نهی از مجادله‏ی غیر نیکو و تکیه بر غیر خدا.