تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد1
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 4

آیه و ترجمه

مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ

ترجمه :

خدائی که مالک روز جزاست .