تربیت
Tarbiat.Org

پرسشها و پاسخها
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

پیشگفتار

خرد ورزی، ویژگی اساسی انسان، و بهره‏گیری از فروغ عقل ضامن رهیابی در مسیر تاریک و پرخطر زندگی است. همچنین اسلام بنیان‏های اصلی نظام فکری خود را بر پایه خردمندی بشر بنا می‏نهد. و این هر دو، پژوهشگران دینی را وا می‏دارد تا با آغوشی باز از تراوش‏های فکری در جهت ساماندهی مباحث استدلالی، استقبال نمایند.
ولایت فقیه که شالوده اصلی نظام سیاسی اسلام و مرکز ثقل حکومت دینی است، خود می‏تواند بعنوان موضوعی مناسب در بوته نقد و نظر قرار گیرد، و پرسش‏ها و احیاناً شبهاتی را پیرامون آن به دنبال داشته باشد.
در چنین فضایی اگر پرسش‏ها و استدلال‏ها پاسخ درخور نیابد طبعاً به عقیده‏ای نادرست تبدیل، و موجب انحراف در باورهای دینی خواهد شد. از این رو لازم است متفکران اسلامی جهت تقویت پایه‏های فکریِ «اندیشه ولایت فقیه» به بحث نشسته و هر چه بیشتر به پویایی آن کمک نمایند.
در این راستا، استاد فرزانه حضرت آیت‏الله مصباح یزدی (دام ظلّه) طی نشست‏هایی که با حوزویان و دانشگاهیان داشته‏اند به پاره‏ای از پرسشهای طرح شده در این محافل پاسخ فرموده‏اند که جهت استفاده بیشتر جمع‏آوری شده و به عموم علاقه‏مندان تقدیم می‏گردد.
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)