تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد27
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و دارای 21 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 66@@@