تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد18
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 19 - 23

آیه و ترجمه

وَ مَا یَستَوِی الاَعْمَی وَ الْبَصِیرُ(19)

وَ لا الظلُمَت وَ لا النُّورُ(20)

وَ لا الظلُّ وَ لا الحَْرُورُ(21)

وَ مَا یَستَوِی الاَحْیَاءُ وَ لا الاَمْوَت إِنَّ اللَّهَ یُسمِعُ مَن یَشاءُ وَ مَا أَنت بِمُسمِعٍ مَّن فی الْقُبُورِ(22)

إِنْ أَنت إِلا نَذِیرٌ(23)

ترجمه :

19 - نابینا و بینا هرگز مساوی نیستند.

20 - و نه ظلمتها و روشنائی !

21 - و نه سایه (آرامبخش ) و باد داغ و سوزان !

22 - و هرگز مردگان و زندگان یکسان نیستند، خداوند پیام خود را به گوش هر کس بخواهد میرساند و تو نمیتوانی سخن خود را به گوش آنها که در قبرها خفته اند برسانی !

23 - تو فقط انذار کننده ای (و اگر ایمان نیاورند نگران نباش وظیفه ات را انجام ده ).

تفسیر: