تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد18
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده و 45 آیه است

@@تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 161@@@