تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد18
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - گوشه ای از روایات اسلامی در زمینه فکر و اندیشه

در روایات اسلامی - به پیروی از قرآن - مساله فکر و اندیشه در درجه اول اهمیت قرار گرفته، و تعبیرات بسیار گویا و جالبی در آن دیده می شود که نمونه هائی از آن را در اینجا می آوریم :

الف - تفکر بزرگترین عبادت است

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) می خوانیم لیس ‍ العبادة کثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفکر فی امر الله عز و جل : ((عبادت به زیادی نماز و روزه نیست، عبادت واقعی تفکر در کار خداوند متعال و اسرار جهان آفرینش

@@تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 142@@@

است .**(اصول کافی جلد 2 کتاب الکفر و الایمان) باب التفکر (صفحه 45)***

در روایت دیگری می خوانیم کان اکثر عبادة ابی ذر التفکر بیشترین عبادت ابو ذر تفکر و اندیشه بود)).**(سفینة البحار) جلد دوم صفحه 383 ماده (فکر)***

ب - یکساعت تفکر از یک شب عبادت بهتر است .

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم شخصی سؤال کرد اینکه مردم از (پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل می کنند: تفکر ساعة خیر من قیام لیلة : ((یکساعت اندیشه کردن بهتر از یک شب عبادت نمودن است )) منظور از آن چیست ؟ و چگونه باید تفکر کند؟

امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: یمر بالخربة او بالدار فیقول این ساکنوک این بانوک مالک لا تتکلمین : ((هنگامی که از کنار ویرانه، یا خانهای (که از ساکنان خالی شده ) می گذرد بگوید: ساکنان تو کجا رفتند؟ بنیان گزارانت چه شدند؟ چرا سخن نمی گوئی ))؟.**همان مدارک***

ج - تفکر سرچشمه عمل است

امیر مؤمنان علی (علیه السلام ) می فرماید: ان التفکر یدعوا الی البر و العمل به : ((تفکر دعوت به نیکی و عمل به آن می کند)).**همان مدارک***

@@تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 143@@@