تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد18
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 1 - 2

آیه و ترجمه

سورة سبإ

بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

الحَْمْدُ للَّهِ الَّذِی لَهُ مَا فی السمَوَتِ وَ مَا فی الاَرْضِ وَ لَهُ الحَْمْدُ فی الاَخِرَةِ وَ هُوَ الحَْکِیمُ الْخَبِیرُ(1)

یَعْلَمُ مَا یَلِجُ فی الاَرْضِ وَ مَا یخْرُجُ مِنهَا وَ مَا یَنزِلُ مِنَ السمَاءِ وَ مَا یَعْرُجُ فِیهَا وَ هُوَ الرَّحِیمُ الْغَفُورُ(2)

ترجمه :به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

1 - حمد (و ستایش ) مخصوص خداوندی است که تمام آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است، و حمد (و سپاس ) برای او است در سرای آخرت و او دانا و آگاه است .

2 - آنچه را در زمین فرو می رود، و آنچه از آن بر می آید، می داند و (همچنین ) آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه بر آن بالا می رود، و او مهربان و آمرزنده است .

تفسیر: