تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

1 - پاسخ به چند سؤال:

از سؤالاتی که در ارتباط با آیات فوق مطرح می شود این است که چرا سلیمان شخصا اقدام به این کار خارق العاده نکرد؟ او که پیامبر بزرگ خدا بود و دارای اعجاز، چرا این ماموریت را به آصف بن برخیا داد؟

ممکن است به خاطر این بوده که آصف وصی او بوده است، و سلیمان می خواسته در این لحظه حساس موقعیت او را به همگان معرفی کند**در روایت مشروحی که در تفسیر عیاشی از امام دهم علی بن محمد الهادی(ع) نقل شده همین پاسخ را در جواب یحیی بن اکثم می خوانیم(تفسیر نورالثقلین جلد 4 صفحه 91)*** بعلاوه مهم این است که استاد شاگردان خود را در مواقع لازم بیازماید و شایستگیهای آنها را به دست آورد، و اصولا شایستگی شاگردان دلیل بزرگی بر شایستگی استاد است، اگر شاگردان کار فوق العاده ای انجام دهند مهم است.