تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

مقدمه

این سوره در مکه نازل شده، و عدد آیات آن 93 است

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 391@@@