تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 176 - 184

آیه و ترجمه

کَذَّب أَصحَب لْئَیْکَةِ الْمُرْسلِینَ(176)

إِذْ قَالَ لهَُمْ شعَیْبٌ أَ لا تَتَّقُونَ(177)

إِنی لَکُمْ رَسولٌ أَمِینٌ(178)

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ(179)

وَ مَا أَسئَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِی إِلا عَلی رَب الْعَلَمِینَ(180)

أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ لا تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ(181)

وَ زِنُوا بِالْقِسطاسِ الْمُستَقِیمِ(182)

وَ لا تَبْخَسوا النَّاس أَشیَاءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فی الاَرْضِ مُفْسِدِینَ(183)

وَ اتَّقُوا الَّذِی خَلَقَکُمْ وَ الْجِبِلَّةَ الاَوَّلِینَ(184)

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 330@@@

ترجمه:

176 - اصحاب ایکه (شهری نزدیک مدین) رسولان (خدا) را تکذیب کردند.

177 - هنگامی که شعیب به آنها گفت، آیا تقوی پیشه نمی کنید؟

178 - من برای شما رسول امینی هستم.

179 - تقوی الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید.

180 - من در برابر این دعوت پاداشی از شما نمی طلبم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است.

181 - حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید) و مردم را به خسارت نیفکنید.

182 - با ترازوی صحیح وزن کنید.

183 - و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمائید.

184 - از کسی که شما و اقوام پیشین را آفرید بپرهیزید.

تفسیر: