تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 153 - 159

آیه و ترجمه

قَالُوا إِنَّمَا أَنت مِنَ الْمُسحَّرِینَ(153)

مَا أَنت إِلا بَشرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِئَایَةٍ إِن کُنت مِنَ الصدِقِینَ(154)

قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لهََّا شِرْبٌ وَ لَکمْ شِرْب یَوْمٍ مَّعْلُومٍ(155)

وَ لا تَمَسوهَا بِسوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَاب یَوْمٍ عَظِیمٍ(156)

فَعَقَرُوهَا فَأَصبَحُوا نَدِمِینَ(157)

فَأَخَذَهُمُ الْعَذَاب إِنَّ فی ذَلِک لاَیَةً وَ مَا کانَ أَکثرُهُم مُّؤْمِنِینَ(158)

وَ إِنَّ رَبَّک لَهُوَ الْعَزِیزُ الرَّحِیمُ(159)

ترجمه:

153 - گفتند (ای صالح) تو عقل خود را از دست داده ای.

154 - تو فقط بشری همچون ما هستی اگر راست می گویی آیت و نشانه ای بیاور.

155 - گفت این ناقه ای است که برای او سهمی (از آب قریه) است و برای شما سهم روز معینی.

156 - کمترین آزاری به آن نرسانید که عذاب روز عظیم شما را فرو خواهد گرفت.

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 311@@@

157 - سرانجام بر آن (ناقه) حمله نموده او را از پای درآوردند، سپس از کرده خود پشیمان شدند.

158 - عذاب الهی آنها را فرو گرفت، در این آیت و نشانه ای است ولی اکثر آنها مؤمن نبودند.

159 - پروردگار تو عزیز و رحیم است. تفسیر: