تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد15
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

آیه 69 - 82

آیه و ترجمه

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِیمَ(69)

إِذْ قَالَ لاَبِیهِ وَ قَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ(70)

قَالُوا نَعْبُدُ أَصنَاماً فَنَظلُّ لهََا عَکِفِینَ(71)

قَالَ هَلْ یَسمَعُونَکمْ إِذْ تَدْعُونَ(72)

أَوْ یَنفَعُونَکُمْ أَوْ یَضرُّونَ(73)

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا کَذَلِک یَفْعَلُونَ(74)

قَالَ أَ فَرَءَیْتُم مَّا کُنتُمْ تَعْبُدُونَ(75)

أَنتُمْ وَ ءَابَاؤُکمُ الاَقْدَمُونَ(76)

فَإِنهُمْ عَدُوُّ لی إِلا رَب الْعَلَمِینَ(77)

الَّذِی خَلَقَنی فَهُوَ یهْدِینِ(78)

وَ الَّذِی هُوَ یُطعِمُنی وَ یَسقِینِ(79)

وَ إِذَا مَرِضت فَهُوَ یَشفِینِ(80)

وَ الَّذِی یُمِیتُنی ثُمَّ یحْیِینِ(81)

وَ الَّذِی أَطمَعُ أَن یَغْفِرَ لی خَطِیئَتی یَوْمَ الدِّینِ(82)

@@تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 252@@@

ترجمه:

69 - و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان.

70 - هنگامی که به پدرش و قومش گفت: چه چیز را پرستش می کنید؟

71 - گفتند: بتهائی را می پرستیم و همه روز ملازم عبادت آنانیم.

72 - گفت: آیا هنگامی که آنانرا می خوانید صدای شما را می شنوند؟

73 - یا سودی به شما می رسانند، یا زیانی؟!

74 - گفتند: فقط ما نیاکان خود را یافتیم که چنین می کنند.

75 - گفت: آیا دیدید چیزی را که شما عبادت می کردید؟

76 - شما و پدران پیشین شما.

77 - همه آنها دشمن منند مگر پروردگار عالمیان!

78 - آن کسی که مرا آفرید و هدایت می کند.

79 - و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید.

80 - و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد.

81 - و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند.

82 - و کسی که امید دارم گناهانم را در روز جزا به بخشد.

تفسیر: