تربیت
Tarbiat.Org

تفسیر نمونه، جلد14
آیت الله مکارم شیرازی با همکاری جمعی از فضلاء و دانشمندان‏‏‏‏‏

2 - مجوس کیانند؟

واژه ((مجوس )) فقط یک بار در قرآن مجید در همین آیات مطرح شده و با توجه به اینکه در برابر مشرکان و در صف ادیان آسمانی قرار گرفته اند چنین بر می آید که آنها دارای دین و کتاب و پیامبری بوده اند.

تردیدی نیست که امروز مجوس به پیروان زردشت گفته می شود، و یا لااقل پیروان زردشت بخش مهمی از آنان را تشکیل می دهند، ولی تاریخ خود زردشت نیز به هیچوجه روشن نمی باشد، تا آنجا که بعضی ظهور او را در قرن یازدهم قبل از میلاد دانسته اند و بعضی در قرن ششم یا هفتم !.**اعلام قرآن صفحه 550.***

این تفاوت و اختلاف عجیب یعنی پنج قرن ! نشان می دهد که تا چه اندازه تاریخ زردشت تاریک و مبهم است .

معروف این است او کتابی به نام اوستا داشته که در سلطه اسکندر بر ایران از بین رفته است، و بعدا در زمان بعضی از پادشاهان ساسانی بازنویسی شده .**تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 392.***
@@تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 45@@@
از عقائد آنها مطالب زیادی در دست نداریم، ولی چیزی که امروز بیش از همه شهرت دارد مساءله اعتقاد به دو مبداء خیر و شر یا نور و ظلمت است، به این ترتیب که خدای نیکیها و نور را ((اهورامزدا)) و خدای شر و ظلمت را ((اهریمن )) می دانند، و به عناصر چهار گانه مخصوصا ((آتش )) احترام بسیار می گذارند تا آنجا که آنها را آتش پرست می خوانند و هر جا آنها هستند آتشکده ای کوچک یا بزرگ نیز وجود دارد.

بعضی واژه مجوس را از ماده ((مغ )) که به پیشوایان و روحانیین این مذهب می گفتند مشتق می دانند، و ((مؤبد)) که اکنون به روحانیین آنها گفته می شود در اصل از ریشه ((مغود)) بوده .

در روایات اسلامی آنها از پیروان یکی از انبیای بر حق شمرده شده اند (که بعدا از اصل توحید منحرف گشته و به افکار و عقائد شرک آلود روی آورده اند).

در بعضی از روایات می خوانیم مشرکان مکه از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تقاضا کردند از آنها جزیه بگیرد، و اجازه بت پرستی به آنها بدهد! پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: من جز از اهل کتاب جزیه نمی گیرم، آنها در پاسخ نوشتند تو چگونه چنین میگوئی در حالی که از مجوس منطقه ((هجر)) جزیه گرفته ای ؟!

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: ان المجوس کان لهم نبی فقتلوه و کتاب احرقوه : ((مجوس پیامبری داشتند و کتاب آسمانی، پیامبرشان را به قتل رساندند، و کتاب او را آتش زدند))!.**وسائل الشیعه جلد 11 _ ابواب جهاد العدو _ باب 49 صفحه 96.***

در حدیث دیگری از ((اصبغ بن نباته )) می خوانیم که علی (علیه السلام ) بر فراز منبر فرمود: سلونی قبل ان تفقدونی ((از من سؤال کنید پیش از آنکه مرا نیابید)).

((اشعث بن قیس )) (منافق معروف ) برخاست و گفت : ای امیر مؤمنان چگونه
@@تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 46@@@
از مجوس جزیه گرفته می شود در حالی که کتاب آسمانی بر آنها نازل نشده و پیامبری نداشته اند؟ علی (علیه السلام ) فرمود: آری ای اشعث قد انزل الله الیهم کتابا و بعث الیهم نبیا: ((خداوند کتابی بر آنها نازل کرده و پیامبری مبعوث نموده است )).**وسائل الشیعه جلد 11 _ ابواب جهاد العدو _ باب 49 صفحه 96.***

و در حدیثی از امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام ) می خوانیم که پیامبر فرمود: سنوا بهم سنة اهل الکتاب، یعنی المجوس : ((با آنها طبق سنت اهل کتاب رفتار کنید، منظور پیامبر اسلام مجوس بود)).**همان***

ضمنا باید توجه داشت که واژه ((مجوس )) جمع است و مفرد آن ((مجوسی )) است .