تربیت
Tarbiat.Org

راهبردها در کلام و پیام حضرت آیة الله العظمی خامنه‏ای
مرکز غدیر‏‏‏

هدف این است که این کشور، یک کشور اسلامی بشود

تاریخ: 28/5/1384
هدف این نظام چیست. هدف این ملت چه بود. هدف این بود که این کشور با این نظام بتواند از همه ی خوبی ها و پیشرفت هاو خیرات و برکاتی که خدای متعال به ملتهای مومن وعده داده است، برخوردار شود. یعنی یک کشور اسلامی‏بشود. کشور اسلامی یعنی کشوری که اسلام حیات بخش، اسلام نشاط آور، اسلام تحرک آفرین، اسلام بدون کج‏اندیشی و تحجر و انحراف، اسلام بدون التقاط، اسلام شجاعت بخش به انسانها، و اسلام هدایت کننده ی انسانها به سوی‏علم و دانش بر آن حاکم است. اسلامی که با همان شکلی که در قرن اول اسلامی به آن عمل شد، توانست یک‏مجموعه ی پراکنده را به اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و تمدن و دانش او بر دنیا سیطره پیدا کند. سیطره و تسلطعلمی به دنبال خود عزت سیاسی هم می آورد. رفاه اقتصادی هم می آورد. فضایل اخلاقی هم می آورد. اگر کشور به‏معنای واقعی کلمه اسلامی شود.