تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

هدایت خاص خداوند

و ما برح لله - عزت آلاؤه - فی البرهة بعد البرهة و فی أزمان الفترات عباد ناجاهم فی کرهم و کلمهم فی ذات عقولهم...
حضرت در این بخش از سخن خویش از انسان‏های آگاه، هشیار، دین باور و حقیقت خواهی سخن می‏گویند که خداوند ایشان را از این لیاقت و شرافت بر خوردار ساخته و از راه عقلشان با آنان سخن گفته و دلشان با نور هدایت خویش روشن ساخته و حقایق را به آنان نمایانده است.
به جز دیوانگان، همه انسان‏ها، حتی آنها که در طریق فریب کای و جنایت گام بر دارند، از عقل و قدرت و فکر و اندیشه بر خوردارند. هم مصلحان و انسان‏های وارسته و هم مفسدان و کسانی که سلاح‏های مرگبار می‏سازند و خیل انسان‏های بی گناه را به کام مرگ می‏فرستند. همه برای مقاصد خویش از قدرت فکر خود استفاده می‏کنند. تفاوت در کیفیت بهره برداری از فکر است.
خدای متعال، بر اساس تدبیر و هدایت حکیمانه خود و پس از آزمایش انسان‏ها، بندگان شایسته و دوستان خود را که دلشان آماده پذیرش حق است، بر می‏گزیند و در ژرفای دل و فکرشان با آنان سخن می‏گوید. خداوند آنان را اتخاذ تصمیمات صحیح و خدا پسندانه یاری می‏کند و همواره بر فهمشان می‏فزاید و متناسب با ظرفیت وجودشان، در رسیدن به قله‏های سعادت و نیک بختی یاری می‏کند و به واقع، فکر و ذهن و قدرت تدبیرشان را در اختیار خود می‏گیرد.
والذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم؛ (84)
و آنان که به هدایت گراییدند خدا آنان را هر چه بیشتر هدایت بخشید و توفیق پرهیزگاریشان داد.
همه انسان‏ها از هدایت اولیه الهی بر خوردار می‏شوند.در این میان عده‏ای از این هدایت استفاده می‏کنند و مسیر تکامل انسانی را می‏پیمایند. به همین جهت خداوند بر هدایت آنها می‏افزاید. اما برخی نیز توفیق و لیاقت هدایت را از خود سلب می‏کنند و کوردلی و گمراهی را بر هدایت ترجیح می‏دهند:
و أما ثمود فهدیناهم فاستحبوا العمی علی الهدی فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون؛ (85) اما ثمود را هدایت کردیم و لی آنان کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند، پس به (کیفر) آنچه مرتکب می‏شدند صاعقه عذاب خفت آور آنان را فرو گرفت: