تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

عوامل نگرانی و پریشانی

عوامل مختلفی می‏توانند موجب تشویش خاطر و نگرانی انسان شوند.
مهم‏ترین این عوامل عبارتند از:
1. گاهی اضطراب و نگرانی به جهت آینده تاریک و مبهمی است که در برابر فکر انسان خودنمایی می‏کند. احتمال زوال نعمت‏ها، گرفتاری در چنگال دشمن، ضعف، بیماری، ناتوانی، درماندگی، احتیاج و...آدمی را رنج می‏دهد؛ اما ایمان به خداوند قادر متعال می‏تواند این نگرانی‏ها را از بین ببرد و به انسان آرامش ببخشد.
2. گاه گذشته تاریک زندگی فکر انسان را به خود مشغول می‏دارد.پیوسته او را نگران می‏سازد؛ نگرانی از گناهان، کوتاهی‏ها و لغزش‏هایی که از او سر زده است. اما توجه به این که خداوند، غفار، توبه‏پذیر و رحیم است به او آرامش می‏بخشد.
3. ضعف و ناتوانی انسان در برابر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه دشمنان داخلی و خارجی او را نگران می‏سازد که در برابر آن همه دشمن نیرومند چه کند. اما هنگامی که به یاد خدا می‏افتد و متکی به قدرت و رحمت او می‏شود. قدرتی که برترین قدرت‏ها است و هیچ چیز در برابر آن یارای مقاومت ندارد - قلبش آرام می‏گیرد.
4. گاهی نیز ریشه نگرانی‏های آزار دهنده انسان، احساس پوچی زندگی و بی هدف بودن آن است؛ اما کسی که به خدا ایمان دارد و مسیر تکاملی زندگی را به عنوان یک هدف بزرگ پذیرفته است و همه برنامه‏ها و حوادث‏ها زندگی را در همین مسیر می‏بیند، نه در زندگی احساس پوچی می‏کند و نه هم چون افراد بی هدف و مردد، سرگردان و مضطرب است.
5. عامل دیگر نگرانی آن است که انسان گاهی برای انجام خدمتی زحمت زیادی را متحمل می‏شود، اما کسی را نمی‏بیند که به زحمت او ارج نهد و از آن قدردانی و تشکر کند بلکه گاهی با تغافل و بی اعتنایی و بی مهری نیز مواجه می‏شود و این ناسپاسی شدیداً او را رنج می‏دهد و در حالت اضطراب و نگرانی فرو می‏برد. اما هنگامی که احساس کند کسی هست که از تمام تلاش‏ها و کوشش‏هایش آگاه است و همه آنها را ارج می‏نهد و برای همه پاداش می‏دهد. نگرانی‏اش از این ناحیه رفع می‏شود.
6. دنیاپرستی و دلباختگی در برابر رزق و برق زندگی مادی یکی از بزرگ‏ترین عوامل اضطراب و نگرانی انسان‏ها است. اما انسان مؤمن، با ایمان به خدا و تحت تأثیر تعالیم الهی و وحیانی، با زهد و پارسایی سازنده و عدم اسارت در چنگال زرق و برق زندگی مادی، به همه این اضطراب‏ها پایان می‏دهد. ایمان و توجه وافر امام علی علیه‏السلام به خداوند، از او شخصیتی چنان آزاده ساخته که می‏فرماید:
و ان دنیاکم عندی لاهون من ورقة فی فهم جرادة تقضمها؛ (78) و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده در دهان ملخ پست‏تر
است!
7. عامل مهم دیگری که موجب نگرانی و اضطراب انسان می‏شود ترس و وحشت از مرگ است. این مسأله همواره فکر و روح انسان را به خود مشغول داشته است. از نظر جهان بینی مادی این نگرانی به جا است. اما هر گاه در سایه ایمان به خدا مرگ را دریچه‏ای به سوی زندگی و جهانی وسیع‏تر و والاتر بدانیم و مرگ را هم چون گذرگاهی برای عبور از دالان یک زندان و رسیدن به فضای آزاد بشمریم، دیگر این نگرانی بی معنا است.
با مروری بر عواملی که بر شمردیم، می‏بینیم این عوامل در برابر ایمان به خدا ذوب و نابود می‏گردند و از این رو تصدیق خواهیم کرد که یاد خدا مایه آرامش دل‏ها است. (79)