تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

منشأ اساسی نگرانی‏ها و اضطراب‏ها

هر کس بسته به معرفتی که دارد لذت و سعادت خود را در چیزهایی می‏جوید و از آنچه خوشی و سعادت را از او بستاند می‏گریزد. اگر درست درباره ریشه و منشأ ناراحتی‏ها نسبت به از دست دادن سعادت و گرفتار آمدن به بدبختی است. این امر درباره همه حوادثی که برای هر کس پیش آمده و موجبات اندوه و حزن او را فراهم آورده صادق است؛ با این تفاوت که افراد دارای بینش مادی ریشه ناراحتی‏ها و اضطراب‏های خود را در از دست دادن سعادت مادی و خوشی‏ها و لذت‏های دنیوی جستجو می‏کنند و موحدان و مؤمنان که به فراتر از دنیا می‏نگرند و به آخرت می‏اندیشند، ریشه اضطراب‏ها و نگرانی‏های خود را در از دست دادن سعادت اخروی و رضوان الهی می‏جویند. اضطراب و نگرانی همواره در زمره بزرگ‏ترین بلاهای زندگی بشر بوده و هست و عوارض ناشی از آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان‏ها کاملا محسوس است.در طرف مقابل نیز آرامش همواره یکی از گمشده‏های بشر بوده است و تلاش کرده تا از هر راهی آن را به دست آورد. برخی از دانشمندان می‏گویند که به هنگام شیوع بیماری‏هایی چون وبا، اکثر کسانی که ظاهراً به علت ابتلا به آن بیماری می‏میرند، در واقع به علت ترس و نگرانی جان خود را از دست می‏دهند و تنها تعداد کمی از آنها واقعاً به جهت ابتلای به بیماری جان می‏سپرند. به طور کلی آرامش و دلهره نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد و جامعه و سعادت و بدبختی انسان‏ها دارد.
تاریخ بشر آکنده از صحنه‏های عم انگیزی است که انسان برای تحصیل آرامش به هر چیز دست انداخته و در هر وادی گام سپرده و تن به انواع اعتیادها داده است. در این میان قرآن با جمله‏ای کوتاه اما پر مغز، مطمئن‏ترین و نزدیک‏ترین راه را نشان می‏دهد و می‏فرماید: بدانید که یاد خدا آرامش بخش دل‏ها است.