تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

مقام اهل ذکر در کلام امیرالمؤمنین علیه‏السلام

قاله عند تلاوته:
یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر الله، ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة و تبصر به بعد العشوة و تنقاد به بعد المعاندة و ما برح لله - غزت الاوه - فی البرهة بعد البرهة و فی أزمان الفتراب عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظة فی الابصار و الاسماع و الافئدة یذکرون بأیام الله و یخوفون مقامه بمنزلة الادلة فی الفلوات، من أخذ القصد حمدوا الیه طریقه و بشروه بالنجاة، و من أخذ یمیناً و شمالا ذموا الیه الطریق و حذروه من الهلکة و کانوا کذلک مصابیح تک الظلمات و أدلة تلک الشبهات.
و ان للذکر لاهلا أخذوه من الدنیا بدلا، فلم تشغلهم تجارة و لابیح عنه، یقطعون به أیام الحیاة، و یهتفون بالزواجر عن محارم الله فی أسماع الغافلین، و یأمرون بالقسط و یأمرون به، و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه، فکانما قطعوا الدنیا الی الاخرة و هم فیها فشاهدوا ما وراء ذلک فکانما اطلعوا غیوب أهل البرزخ فی طول الاقامة فیه، و حققت القیامة علیهم عداتها فکشفوا غطاء ذلک لاهل الذینا حتی کانهم یرون ما لایری الناس و یسمعون ما لا یسمعون، فلو مثلثهم لعقلک فی مقاومهم المحمودة و مجالسهم المشهودة و قد نشروا دواوین أعمالهم و فرغوا لمحاسبة أنفسهم علی کل صغیرة و کبیرة أمروا بها فقصروا عنها أو نهوا عنها ففرطوا فیها و حملوا ثقل أوزارهم ظهور هم فضعفوا عن الاستقلال بها فنشجوا نشیجاً، یعجون الی ربهم من مقام ندم و اعتراف لرأیت أعلام هدی و مصابیح دجی، قد حقت بهم الملائکة و تنزلت علیهم السکینة و فتحت لهم أبواب السماء و أعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم فیه، فرضی سعیهم و حمد مقامهم یتنسمون بدعائة روح التجاور. رهائن فاقة الی فضله و اساری ذلة لعظمته، جرح طول الاسی قلوبهم، و طول البکاء عیونهم، لکل باب رغبة الی الله منهم ید قارعة، یسألون من لاتضیق لدیه المنادح و لا یخیب علیه الراغبون، فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک.
(نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه 222)
امیر مؤمنان علیه‏السلام به هنگام تلاوت آیه 37 سوره نور - که ترجمه آن چنین است: و صبح و شام در آن خانه‏ها تسبیح می‏گویند، مردانی که تجارت و معامله‏ای آنها را از یاد خدا غافل نمی‏کند. فرمود:
همانا خدای سبحان و بزرگ یاد خود را روشنی بخش دل‏ها قرار داد تا بدان پس از ناشنوایی بشنوند و پس از کم نوری بنگرند، و پس از دشمنی و عناد رام گردند. همواره خدا را که - نعمت‏های او بی شمار است - در روزگاری پس از روزگاری و در دوران جدایی از رسالت (تا آمدن پیامبری پس از پیامبر دیگر) بندگانی است که از راه اندیشه با آنان در راز است و در درون عقلشان با آنان سخن گفته است.
آنان چراغ هدایت را با نور بیداری در گوش‏ها و دیده‏ها و دل‏ها بر افروختند، ایام خدا را به یاد مردان می‏آورند و آنان را از بزرگی و جلال او می‏ترسانند؛ چون رهمنایان در بیابان‏ها، آن که راه میانه را پیش گرفت، ستودند و به نجات مژده دادند، و آن که راه انحرافی راست یا چپ را پیش گرفت، روش وی را زشت شمردند و از تباهی بر حذرش داشتند. این چنین چراغ ظلمت‏ها و راهنمای پرتگاه‏ها بودند.
همانا یاد خدا را اهلی است که آن یاد را جایگزین دنیا کردند به گونه‏ای که هیچ تجارت یا خرید و فروشی آنها را از یاد خدا باز می‏دارد، با یاد خدا روزگار می‏گذرانند و غافلان را با هشدارهای خود از کیفرهای الهی می‏ترسانند . به عدالت فرمان می‏دهند و خود بدان پای بندند. از بدی‏ها نهی می‏کنند و خود از آنها پرهیز دارند. با این که در دنیا زندگی می‏کنند، گویا آن را رها کرده و به آخرت پیوسته‏اند، آنان سرای دیگر را مشاهده کرده‏اند آن چنان که گویا از مسایل پنهان برزخیان و مدت طولانی اقامتشان آگاهی دارند، و گویا قیامت وعده‏های خود را برای آنان تحقق بخشیده است. پس آنان برای مردم دنیا از آن پرده برداشتند. گویی می‏بینند آن را که مردم نمی‏بینند و می‏شنوند آن را که مردم نمی‏شنوند.
اگر اهل ذکر را در اندیشه‏ات مجسم کنی و مقامات ستوده آنان و جایگاه آشکارشان را بنگری در حالی که نامه‏های اعمال خود را گشوده و برای حساب رسی آماده‏اند، و در اندیشه‏اند که در کدام یک از اعمال کوچک و بزرگی که به آن فرمان داده شده کوتاهی کرده‏اند، یا چه اعمالی را که از آن نهی شده بودند مرتکب گردیده‏اند، و بار سنگین گناهان خویش را بر دوش نهاد و در برداشتن آن ناتوان شده‏اند، پس گریه راه گلویشان را گرفته است و آنها با ناله نجوا و زمزمه کنند و در مقام پشیمانی و اعتراف به پیشگاه خداوند فریاد برآورند؛ هر آینه نشانه‏های هدایت و چراغ‏های روشن گر تاریکی‏ها را بنگری که فرشتگان آنان را در بر گرفته‏اند و آرامش بر آنان می‏بارد و درهای آسمان را رویشان گشوده و مقام ارزش مندی برای آنان آماده شده است؛ جایگاهی که خداوند در آن با نظر رحمت به ایشان نگریسته، و از تلاش شان خشنود است و منزلت ایشان را ستوده است، و آنان با مناجات به درگاه خدا، نسیم عفو و بخشش را استشمام می‏کنند.
آنان در گروه نیازمندی به فضل خدا و اسیر بزرگی اویند. غم و اندوه طولانی دل‏هایشان را مجروح و گریه‏های پیاپی چشم هایشان را آزرده است. آنان برای هر دری از درهای امیدواری به خدا، دستی کوبنده دارند که آن را می‏کوبد. از کسی درخواست می‏کنند که بخشش او را کاستی و درخواست کنندگان او را نومیدی نیست، پس اکنون برای خودت، حساب خویش را بررسی کن؛ چرا که کسان دیگر حساب رسی غیر از تو دارند.
شرح خطبه