تربیت
Tarbiat.Org

یاد او
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

آثار اعراض از یاد خدا

1- خود فراموشی.
و لا تکونوا کالذین نسوا الله فانسیهم أنفسهم....؛ (65) و چون کسانی می‏باشید که خدا را فراموش کردند و او نیز آنان را دچار خود فراموشی کرد.
بیماری خود فراموشی یکی از بیماری‏ها و آفت‏های خطرناک روحی است .کسی که به این بیماری روحی مبتلا گردد، حقیقت انسانی خویش را از یاد می‏برد و فراموش می‏کند که در زنجیره جهان هستی ذره‏ای ناچیز است که برای تداوم حیات هر لحظه نیازمند فیض و عطای الهی است.
چنین کسی خود را مستقل و بی نیاز از غیر خود می‏پندارد و در دام غرور و خود بزرگ بینی گرفتار می‏آید و تصور می‏کند که دیگران باید در خدمت او باشند. ریشه این بدبختی و گرفتاری این است که او خدا را فراموش کرده و در نتیجه از حقیقت انسانی بی بهره مانده است. همان حقیقتی که در زبان قرآن، قلب نامیده شده است و ظرف ادراک حقایق الهی و صفات عالی انسانی می‏باشد.
2 و 3.زندگی مشقت بار و نابینایی در آخرت.
و من أعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکار و نحشره یوم القیامة أعمی؛ (66)
و هر کس از یاد من روی بر گرداند ، در حقیقت، زندگی تنگ سخت خواهد داشت و روز رستاخیز او را نابینا محشور می‏کنیم.
کسی که از یاد خداوند اعراض کند هدف آفرینش و حیات پس از مرگ را نیز فراموش می‏کند و همه چیز را خلاصه در دنیا می‏بیند لذا هیچ گاه از دنیا سیر نمی‏شود. از این رو حتی اگر در دنیا دارا و توانمند بوده از ثروت و امکانات مادی فراوان برخوردار باشد، هم چنان عطش دنیا خواهی در وجودش زبانه می‏کشد و هیچ گاه ارضا و سیراب نمی‏شود.مشکل اصلی این گونه افراد این است که روح آنها تشنه است و تشنگی روح را نمی‏توان با مادیات از بین برد. این تشنگی تنها با خنکای یاد و ذکر خداوند از بین می‏رود.
هم چنین کسانی که نشانه‏های بی شمار قدرت و حکمت الهی را نا دیده می‏گیرند و غرق در مادیات هستند و از یاد خداوند و سرچشمه حیات مادی و معنوی غافلند، در حقیقت از بصیرت و بینایی محرومند. همین انتخاب آنها در این دنیا، تأثیر نهایی خود را در آخرت می‏گذرد و باعث می‏گردد که نابینا محشور شوند و نتوانند نشانه‏های لطف و کرم الهی را نظاره کنند. در آن روز آنها آثار رحمت و لطف الهی را که سخت به آن نیازمندند، نمی‏بینند؛ آثار لطف و رحمتی که شامل مؤمنان می‏گردد و به آنها آرامش می‏بخشد.
در ادامه آیه می‏فرماید، این بنده‏ای که خداوند او را کور محشور می‏کند می‏گوید: خدایا من که بینا بودم چرا مرا کور محشور کردی؟ خداوند در پاسخ می‏فرماید:
کذلک أنتک ءایاتنا فنسیتها و کذلک الیوم تنسی؛ (67) همان طور که نشانه‏های ما برای تو آمد و آن را به فراموشی امروز همان گونه فراموشی می‏شوی.
آری، وقتی انسان از یاد خداوند اعراض و در برابر آیات الهی بی اعتنایی کند و حتی هنگامی که دیگران آیات الهی را برای او می‏خوانند توجهی نکند و چشم دل خود را به روی حقایق و معارف ببندد، در قیامت کور دل محشور می‏شود. هم چنان که او در دنیا خداوند و آیات الهی را فراموش کرد، خداوند نیز در قیامت او را به فراموشی می‏سپرد. البته این بدان معنا نیست که واقعاً فراموش می‏شود و از ذکر الهی خارج می‏گردد. بلکه مقصود این است که آثار رحمت و انعام الهی محروم می‏ماند و خداوند او را گرفتار کیفر و عذاب می‏کند.
4- سلطه شیطان
و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطاناً فهو له قرین؛ (68) و هر کسی از یاد خدای رحمان دل بگرداند، بر او شیطانی می‏گماریم تا برای وی دمسازی باشد.
کسی که از ذکر خدا غافل گشت، آماده پذیرش تسلط شیطان و وسوسه‏های شیطانی می‏شود؛ زیرا هر چه انسان از یاد خدا فاصله بگیرد، به مادیات و لذت‏های دنیوی نزدیک‏تر و به ظواهر مادی و تعلقات دنیوی دلباخته‏تر می‏گردد. وقتی هدف‏های مادی و تعلقات دنیوی برای کسی اصل قرار گرفت، او در پرتو وسوسه‏های شیطانی، برای رسیدن به هدف‏های ناپاک خود از هیچ کاری روی گردان نیست و از هر فکر و اندیشه شیطانی استقبال می‏کند. با توجه به این حقیقت، امام امام صادق علیه‏السلام کی فرمایند:
لا یتمکن الشیطان بالوسوسة من العبد الا و قد أعرض عن ذکر الله؛ (69)
شیطان با وسوسه بر بنده تسلط می‏یابد. مگر آن که او از ذکر خداوند اعراض کرده باشد.