تربیت
Tarbiat.Org

ولایت فقیه پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه‏

من به همه ملت، به همه قوای انتظامی اطمینان می دهم که اَمر دولت اسلامی اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد،آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد. گویندگان و نویسندگان نترسند از حکومت اسلامی و نترسند از ولایت فقیه.
ولایت فقیه که آن طور که اسلام مقرر فرموده است وائمه مانصب فرموده اند به کسی صدمه وارد نمی کند، دیکتاتوری به وجود نمی آورد، کاری که برخلاف مصالح مملکت است انجام نمی دهد، کارهائی که بخواهد دولت یا رئیس جمهوری یا کس دیگر بر خلاف مسیر ملت و بر خلاف مصالح کشور انجام دهد، فقیه کنترل می کند، جلوگیری می کند.