تربیت
Tarbiat.Org

آزادی ، آری توطئه،هرگز پژوهشی در کلام و پیام نورانی امام خمینی‏
مرکز غدیر‏‏‏

از این مراکز فساد و فحشا انبیا جلوگیری می کنند، نه از اصل شهوت‏

تمدن به اعلی مرتبه،مهار، مهار در معنویت. همه مظاهر تمدن را انبیا قبول دارند لکن مهار شده،نه مطلق و رها. شهوات را جلویش را نگرفتند، جلوی اطلاقش را گرفتند، جلو رهائی و آزادی را گرفتند.
یک کسی،در همان زمان های سابق به یک ظریفی که از آشناهای ماست راجع به امور جنسی گفته بود که فلان، این حل شده. این گفته بود این را در صدر خلقت، خرها حل کرده بودند. آن آزادی که شما می گوئید که حل شده همان است که حیوانات در صدر خلقت آزاد بودند. انبیا آمدند این آزادی را جلویش را بگیرند والا اصلش را مخالف نیستند،دعوت هم به آن کرده اند، این دعوت به ازدواج ،اینقدر تعریف از ازدواج برای این که هم ازدواج بشود،هم انحراف نباشد.از این شهوات مطلق، از این مراکز فساد وفحشا انبیا جلوگیری می کنند، نه از اصل شهوت. اصل شهوت طبیعی است وباید هم کار خودش را انجام بدهد اما حدود دارد. اگر تربیت و تعلیم آن طوری که انبیا و تحت تربیت انبیاست تحقق پیدا بکند ،انسان، هم این جایش صحیح می شود و روی یک نظمی تحقق پیدا می کند و این آکل و ماکول و این تعدیات و این تجاوزها و این اختلاف های طبقاتی پیدا نمی شود و هم آن طرف، که عمده آن طرف است،آن حیات جاویدی که آخر ندارد، هم آن طرف تامین می شود. کوشش کنید که شما که حالا منتسب به ولی امر سلام الله علیه هستید، مکتب ولی امر را به آن توجه کنید که برای تعلیم و تربیت این انسان است که از حد حیوانیت برساندش به حد انسانیت و رشد انسانی پیدا کند و تربیت های انسانی پیدا کند و تعلیمات،تعلیمات صحیح باشد. خداوند همه شما را انشاءالله موفق بدارد.(44)

بیانات امام خمینی در جمع اعضای جامعه ورزشی اصفهان‏
تاریخ 23/4/1358