تربیت
Tarbiat.Org

چند حدیث از کافی
مرکز غدیر‏‏‏

شرح :

در زمان امام باقر علیه السلام بدعتگزاران و دین سازان گمراه، عقاید و افکار باطلی در میان مسلمین انتشار میدادند، که نمونه ئی ازآنها در اینزمان هم در میان عوام مسلمین دیده میشود، مانند عقیده باینکه تنها قبول تشیع یا محبت‏امیرالمؤمنین علیه السلام یا امیداواری بخدا یا گریه برای اما حسین علیه السلام بدون هیچ طاعت و عبادت دیگر موجب سعادت و نجاتست امام باقر (ع) با یک جمله کوتاه، تمام رشته‏های اوهام و خرافات ایشان را بر باد داده، شیعیان خود رابیدار و هوشیار میکند و شاهراه حقیقت را پیش پای آنها میگذارد و میفرماید: افکار و عقاید باطل شما را منحرف‏نسازد، بدانید یگانه راه سعادت و نجات اتطاعت خداست و بس و بقیه احادیث این باب نیز شاهد این مدعاست.